gerundium

14 november 2013

Vem gillar homoporr?

Homosexualitet, som enligt olika undersökningar är ett fenomen som på sin höjd omfattar ett par procent av befolkningen i de flesta länder, har de senaste årtiondena pumpats upp i media till en stor vattendelare mellan ”civiliserade” kulturer och sådana bakåtsträvare som Ryssland som inte fullt ut accepterar den homosexuella livsstilen.

Google har på uppdrag av Mother Jones gjort en undersökning av var intresset för homosexuell pornografi är störst. Resultatet är rätt överraskande.

Detta är de länder som hade flest sökningar på ”gay sex pics”:

100
64
61
56
47
35
20
20
19

Om man jämför med Pews statistik över hur pass ”homoliberala” befolkningarna är visar det sig att det enda landet med relativt liberal syn på homosexualitet där intresset för homoporr också är högt är USA. (Röda är länder där befolkningen är mindre än genomsnittligt benägna svara ja på frågan "Ska samhället acceptera homosexualitet?", blå de länder där befolkningen mer än snittet  svarar ja på frågan. De grå länderna är inte undersökta.).”Homoliberala” befolkningar som i Spanien och Tyskland tycker inte alls om att titta på homosexualitet.

En vågad sammanfattning skulle kunna vara att ”homosexkulturen”, inkl dess pornografi, främst är en fråga för vissa uländer  med problematiska könsrelationer – och för USA... Men hur kommer i så fall  Irland och Tjeckien in i bilden?

Mother Jones försöker utnyttja statistiken till att säga att de länder som har en stark konservativ religion och förbud också har det största intresset för homosex. Det skulle möjligen stämma på Kenya och Pakistan, men knappast genomgående. Även inom islam är skillnaderna stora. Det turkiska kalifatet avkriminaliserade homosexualiteten 1858, medan andra behåller ett strikt förbud.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.