gerundium

30 november 2013

Den heliga familjen


New York Times presenterade 26/11 under rubriken ”The Changing American Family” en kommande bok ”Intimate Revolutions” av Stephanie Coontz, socialhistoriker vid Evergreen State College i Olympia .

Ett av hennes resultat är att det finns fler typer av familjer och “livsarrangemang” än det brukade finnas och att fler människor passerar genom fler av dessa ”arrangemang” under sin levnad.

Men – och här kommer det viktiga – kärnfamiljen behåller sina ställningar i främst den utbildade eliten. Mer än någonsin är familjelycka en klassfråga.

”De som åtnjuter förmånen av ett bra äktenskap vill inte ha ett andra barn”, säger hon, medan de som skulle ha störst nytta av äktenskaplig stabilitet ”är de som minst sannolikt har resurserna att upprätthålla det”. Här ska man kanske påpeka att en amerikansk familj är en mer penningslukande historia än t ex en svensk. Den amerikanska medelfamiljen  håller sig exempelvis med 2,28 bilar.

Även etniska mönster tycks till stor del sammanfalla med klassmönster. Asiater är de som har minst skilsmässor – de tjänar också mest. Afrikan-amerikaner tjänar  minst och har också flest skilsmässor (siffran har planat ut på 50 %).

På ren svenska: äktenskap är en klassfråga. En ”förmån” som allt färre mindre bemedlade kan kosta på sig. Eftersom de välbärgade i växande utsträckning hoppar över barnafödandet, faller reproduktionen på de fattiga – och invandrare.

Födelsetalen i USA är nu de lägsta någonsin och nationen åldras. 1964 var 36 procent av amerikanerna under 18, nu är de 23,5 procent. En kvinna av fem föder inte alls några barn.  41 procent av barnen föds nu utanför äktenskap, en fyrdubbling sedan 1970.

Många delar komikern George Burns uppfattning om familjen: "Lycka är att ha en stor kärleksfull,  ömsint och tätt sammanhållen familj - i en annan stad".

För kvinnor med akademisk utbildning kommer dock fortfarande äktenskapet först. 90 procent föder inom äktenskapet.

Precis som i Sverige blir dock sambo-förhållandena (Stockholmsäktenskap) allt vanligare. Nära åtta miljoner är sambo, upp från tre miljoner 1996. Och i dag finns det i över 100 000 samkönade äktenskap i USA med barn,  (sådana äktenskap är bara lagliga i 16 delstater).

Men alla de ovannämnda förändringarna i USA förbleknar i mina ögon inför de fakta som New York Times valt att lägga allra sist i sin genomgång: följderna för USA:s barn av flera decenniers reaktionär kriminalpolitik.

USA har för närvarande fler fångar än de 35 ledande europeiska länderna tillsammans. Av de 2,3 miljonerna fångar är det över hälften som har barn under 18.

2,7 miljoner barn växer upp med en eller båda föräldrarna i fängelse.

1990 var det fortfarande rätt ovanligt. Bara ett barn av 125 hade pappa och/eller mamma i fängelse. Idag är det ett barn på 28, ett barn i varje skolklass.

Jag läser i Knausgårds ”Min kamp” hur barnen på svenska dagis numera leker lekar som går ut på att lura dagisfröken att ”min pappa sitter i fängelse”. Skulle inte tro att den leken är så rolig i USA.

Men på något sätt måste problematiken bearbetas. I Sesame Street har TV-makarna just introducerat en mupp vid namn Alex som har pappa i fängelse.

Vid 14 års ålder är sannolikheten för att en afrikan-amerikansk pojke eller flicka från låginkomstområde har en förälder i fängelse över 50 %.

Stefan Lindgren


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.