gerundium

21 november 2013

Drogtesta byggnadsnämnden!

Nu när det finns ballonger för både knark och alkohol tycker jag att man ska testa Stadsbyggnadsnämnden och/eller de tjänstemän som konstruerat förslaget att bygga 2 500 lägenheter på de kvarstående grönytor som skiljer Skarpnäck från omgivande vägar.


För det första skär det slarvigt ritade förslaget in på Nackareservatet i sektor E. Nån var uppenbarligen inte riktigt nykter!

För det andra ligger samtliga sektorer B, C, E och F på ett avstånd från motorvägen som måste anses a. trafikfarligt (50 meter) b. hälsovådligt (förhöjd frekvens av exempelvis barnastma har konstaterats på 1 500 meters avstånd).

För det tredje är det ett djupt reaktionär förslag att söka lappa och laga bort försummelser i bostadspolitiken  genom att bygga sönder existerande, väl fungerande områden. Skarpnäck hade knappast kunnat byggas så tätt som det gjorts utan omgivande grönområden. Då kan man inte i efterhand bebygga dessa.

För det fjärde har bostadsminister Attefall signalerat att det är regional planering som gäller. Det är omöjligt att bygga de 200 000 bostäder som behövs på sikt inom Stockholms kommungränser.

För det femte har även de borgerliga nu äntligen signalerat en utbyggnad av tunnelbanenätet. Nästa större bostadssatsning i sydost måste ske i förening med utbyggnad av tunnelbanan. Tyresömoderaterna får inte stoppa en sådan lösning.

För det sjätte, rösta inte på något parti som föreslår mera bostäder på grönytorna kring Skarpnäck. Ger man dom lillfingret, tar dom hela handen. Hellre en blank proteströst i kommunvalet än en röst på något av utbyggnadspartierna.  Om något av dem vill ändra sig och lägga fram ett bostadsprogram som inte trampar på Skarpnäcksbornas intressen, varsågod.

Vi är många som väntar på badhus och andra aldrig infriade löften. Vi - inte bara Sköndalsborna - behöver ljudhinder mot motorvägen. Vi behöver förbättringar av ett fint men ofärdigt område.

Stoppa ett ogenomtänkt och kaotiskt bostadsbyggande som generationer får lida av. Åter till Generalplanen!

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.