gerundium

7 november 2013

Deutschland über alles

En formulering i den senaste rapporten från USA:s finansdepartement har gjort Tyskland rasande. Vad amerikanerna säger är att Tysklands stora överskott i bytesbalansen - ett mått som i huvudsak visar handelsbalansen - skapar en deflationistisk tendens som är skadlig för ”euroområdet, liksom för världsekonomin".

Tyskarna finner argumentet "obegripligt":

"Det finns inga obalanser i Tyskland som kräver en korrigering av vår tillväxtvänliga ekonomisk politik och skattepolitik," förklarade en talesman för landets finansdepartement.


Sanningen är dock att de tyska handelsöverskotten skjutit i höjden under pågående depression. Tyskarna skor sig på krisen. Och eftersom euroländerna är inlåsta i en valuta vars kurs gynnar tyskarna och missgynnar resten, kan de ingenting göra åt saken.

Pengarna strömmar envist till Tyskland medan främst Sydeuropa går på knäna och depressionen biter sig allt djupare fast i Östeuropa. Snart införlivas också konkursboet Ukraina i EU vars utsträckning olustigt nog  mer och mer börjar likna Hitlers tredje rike när det stod på topp.

Det tyska handelsöverskottet i år beräknas bli 200 miljarder euro. Det är mycket större än det kinesiska handelsöverskottet som det har varit sådant ståhej kring, och som inte minst Bryssel ondgjort sig över.

Enligt Euro-teori ska ett överskott i det ena landet snart ätas upp genom stigande arbetskraftskostnader. Så har inte skett i Tyskland. Tvärtom. Lönenivån har sjunkit. Logiskt i ett Europa där många miljoner arbetslösa drömmer om jobb i Tyskland. Och de tyska fackförbunden har inte förmått sätta sig till motvärn.

Diagrammen är Paul Krugmans. Läs hans krönikor i New York Times.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.