Ryska posten

21 november 2013

Tillnyktring (s)

Klas Sandberg, flitig och insiktsfull bloggare på http://sandberg.be har varit på en konferens med Folk och Försvar på temat "Folkförankring av försvaret - Hur skall den gå till?"

Hans iakttagelser är oerhört intressanta. Om jag förstår det rätt håller Peter Hultqvist (s) på att spotta upp sig i försvarsfrågan.

Jag citerar Klas:


”När Peter Hultqvist höll sitt anförande gick det mesta på tvärs mot Allan Widman. Han talade om fördelarna med folkförankring och värnplikt. Det hade gett både kontakter med samhället, hade underlättat rekryteringen till officerskåren, både yrkes- och reservofficerarna. I motsats till Widman så ansåg INTE Hultqvist att försvaret borde användas hela tiden. Den viktigaste uppgiften borde vara försvar av hemlandet och ingripande vid större katastrofer. Hultqvist nämnde den stora gasolyckan i Borlänge bangård då hemvärnet gjort en viktig insats genom att snabbt evakuera hotade och bevaka drabbade områden så ingen laglöshet blossade upp.

Kanske var det i själva verket som bäst när det inte användes alls ansåg Hultqvist och åsikten att Sverige skulle försvaras i Afghanistan betraktade han enbart som konstig (numera).

En forskare från Försvarshögskolan hade försökt bena upp vad folkförankring av försvaret innebar. Hon trodde sig ha kommit fram till att begreppet introducerats av en viss Thage G Peterson. Han hade gjort det i ett försök att mota något han uppfattade som en strävan av vissa generaler att införa yrkesarmé.

Peter Hultqvist passade på att infoga att han instämde fullt ut med Thage G Peterson och hade hög uppfattning om mannen. Hultqvist ville återinföra en begränsad mönstring, kanske på 20 procent.

Att försvara Sverige måste vara en angelägenhet för hela folket, inte bara en liten yrkeskår av soldater.”

Det här är oerhört glädjande. Om socialdemokratin nyktrar till kan i bästa fall Nato-myglet hejdas. Dagens nyhet: Nato ska få landsätta trupp i Sverige.

Klas Sandberg, flitig och insiktsfull bloggare på http://sandberg.be


Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.