gerundium

16 november 2013

Förföljd, hotad eller landsflyktig?

Svenska Pen-klubbens Tucholsky-pris på 150 000 kr ska gå till en förföljd, hotad eller landsflyktig författare.

I år har man beslutat att priset ska gå till den ryska journalisten Masha Gessen.

På vilket sätt är hon ”förföljd, hotad eller landsflyktig”?

Masha Gessen tillhör en mycket aktad rysk-judisk släkt och hon har under hela sin karriär kunnat rida på dess grundmurade rykte plus den ställning som amerikansk och rysk medborgare hon har.

Hon fick toppjobbet som chefredaktör för ”Vokrug sveta”, Rysslands National Geographic. När hon började där lyckades hon snabbt göra sig osams med personalen genom att avbryta alla pågående projekt. Ett reportage om vården av snötranor avbröts – av det enkla skälet att president Putin engagerat sig i det. Det blev droppen som fick ägarna att säga upp Gessen.

”Radio Liberty” förbarmade sig då över henne och gjorde henne till chef för Moskvakontoret.

Vitt och brett förkunnade hon sin roll som ”politiskt förföljd”.

Putin inbjöd henne då personligen och lovade att hon skulle få jobbet på ”Vokrug Sveta” tillbaka. Hon avböjde tjurskalligt för att istället koncentrera sig på sin roll som förföljd homosexuell.

Gessen lever ihop med en annan kvinna. De har ett barn som adopterats i Kaliningrad och ett barn som Gessen har fött i USA. Att paret skulle kunna tas ifrån något av barnen är naturligtvis en orimlighet, men det är än så länge bara ett lagförslag från en enskild dumaledamot, Aleksej Zjuravljov.

Att Masha Gessen är upprörd kan jag förstå. Hon är en modig kvinna, personligen hårt prövad av bl.a. bröstcancer. Men man måste förstå att den bild hon tecknar av Ryssland är mer känslomässig än faktisk.

Det är bara 14 länder i världen som tillåter adoption av samkönade par. Vi vet att den heteronormativa livsstilen i Ryssland är mycket stark och att ryssarna med svårighet anpassar sig till nya livsstilar i väst.

Vad blir bättre av att framställa Ryssland som ett land där polisen tar ifrån mödrar deras barn och där nynazister knackar bög i varje gathörn? Vem tjänar på greuelpropagandan?

Jag är rätt säker på att Tucholsky inte hade ställt upp. Den som läser honom förstår mig.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.