21 december 2014

Pegida kräver stopp på krigshetsen


PEGIDA, den nya massrörelsen i Dresden, kräver för första gången Stopp
på krigshetsen mot Ryssland, rapporterar Jürgen Elsässer på sin blogg
den 18 december 2014.Initiativtagaren Lutz Bachmann utvidgar demonstrationernas temaspektrum. Det rapporteras knappast, men just det är kanske avsikten, för saken är viktig.

Vid PEGIDA-demonstrationen senaste måndagen tog initiativtagaren Lutz
Backmann för första gången ställning till Nato:s farliga
krigsprovokationer mot Ryssland. Han kritiserade i sitt anförande "vår
regerings krigshetsande, som det aktuella exemplet med Ryssland visar"
och också sanktionerna mot Ryssland och påpekade att de hotar såväl arbetsplatser
liksom freden.

Uppenbarligen träffade Bachmann med detta stämningen hos många deltagare.På
plakaten stod bland annat "Fred med Ryssland", "Väck med
krigshetsarregeringen" och till och med "Putin, hjälp oss".

Med denna positionering orienterar sig PEGIDA mot de måndagsmöten fredsrörelsen
hålliut under våren och sommaren 2014 i flera städer. Just i östra Tyskland
har samförstånd med Ryssland stöd över partigränserna hos en bred
majoritet hos befolkningen.

red

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.