1 december 2014

Nej till DAB-radio


Nu saluförs DAB-radioreformen från alla håll och kanter. Det är viktigt
att se vilka intressen den kampanjen tjänar.

För det första apparattillverkarnas och radiohandelns. Fyra miljoner
fungerande radiapparater ska skrotas 2022 om DAB-lobbyn får som den vill
(DN-debatt 1/12).För det andra de kommersiella radiointressena. Det är "trångt" på
FM-bandet, säger man. Ett obevisat påstående. Att det är få reklamkanaler på
vissa håll beror på att det kommersiella underlaget är för klent. Det
kommer det att vara även med DAB-radio.I första hand är kravet på
DAB-radio ett krav på mer utrymme för kommersiella kanaler. Det ska nämligen gå att
sända 60 kanaler med DAB och det är väl ingen större tvekan om hur de
kommer att fördelas. Lite till det allmänna och resten till reklamen.

För det tredje tjänar DAB-radion censurintressena, dvs. de politiska och
ekonomiska krafter i samhället som vill upprätthålla status quo och
fruktar en friare opinionsbildning. De 60 kanalerna kommer omedelbart att
vara intecknade av icke-folkliga intressen och sedan är systemet klart
och saknar utvecklingsmöjligheter mot ökad mångfald i form av t ex föreningsstyrda
kanaler.

DAB är en föråldrad teknik som bygger på en central distributör med ett
begränsat antal kanaler, precis som den gamla tekniken.

Internet som redan är etablerat i stor del av de svenska hemmen saknar
sådana begränsningar. Vem som helst kan sticka upp mot gammelmedia.
Dagstidningarnas upplageras vittnar om att en ny generation underkänner
deras styrda nyhetsförmedling och fördummande kulturbevakning.

Det finns inget i själva tekniken som hindrar Nyhetsbanken att
övertrumfa TT eller någon annan nyhetskälla på Internet. Läsarna bestämmer.

De allra flesta hushåll har redan de apparater som krävs. En dator och
bredbandsuppkoppling. Vill man ha särskilda WiFi-styrda radioenheter
(Internetradioapparater - jag har två!) skaffar man det och man kan även
ta in Internetradio via sin Smartphone.

Internettekniken och utbudet kan utvecklas. Användarna
har redan vanan inne med det växande TV-play och kommer snabbt att vänja
sig också vid internerradio i god tid före en eventuell utfasning av FM.
Det ligger i sakens natur att utfasningen av FM bör bli mycket längre
än 2022. En äldre generation är ännu inte helt datoriserad.

Det forcerade sätt som övergången till digitala TV-sändningar
genomfördes på förskräcker. Miljontals fungerande TV-apparater och
antenner skrotades i onödan, en utgiftspost som aldrig dök upp i någon kalkyl
utan bara drabbade konsumenterna över en natt.

Här behövs grundlig debatt och alla alternativ måste på bordet.

Läs vidare om kritiken av DAB-radioprojektet här!

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.