24 december 2014

Berättelsen om Misjka


I torsdags höll president Vladimir Putin sin årliga press-konferens inför tusentals journalister och en mångmiljonpublik via etern.

Han inledde med en ekonomisk översikt - dagen innan hade ju rubeln fallit fritt och endast stabiliserats efter kraftfulla centralbanksinterventioner.

Sedan återupptog han berättelsen om björnen Misjka som han började på Valdajsemniariet i november.


BNP-tillväxten var under årets första 10 månaderna 0,7, och kommer att stanna på ungefär 0,6 procent för 2014.

Handelsöverskottet ökade motsvarande tid med 13,3 miljarder dollar till totalt 148, 4 miljarder dollar.
Efter förra årets paus växte industriproduktion lite snabbare, med 1,7 procent i januari-oktober.

Arbetslösheten är ungefär 5,1 procent.

Jordbrukssektorn ökade i fjol med 3,3 procent. Och i år har Ryssland bärgat en rekordskörd på 104 miljoner ton.

Budgetöverskottet kommer preliminärt att bli 1,2 bil-joner rubel 2014, eller cirka 1,9 procent av BNP. I vart fall blir det ett överskott, sade Putin.

På plussidan noterade Putin också en naturlig befolkningsökning på tio månader med 37 100 personer.

- Vi har minskat dödligheten och ökat fertiliteten. Detta är en mycket bra trend och naturligtvis måste allt göras för att bevara den. Som vi lovat fortsätter vi att indexera mödrapenningen som 2014 uppgick till 429 408,5 rubel.

Inflationen kommer att uppgå till 5, 5 procent 2015, 4,5 procent 2016, och 4,0 procent 2017.
Tio kategorier offentliganställda har fått lönelyft och pensionerna indexhöjdes den 1 februari med 6,5 procent och 1 april med ytterligare 1,7 procent.

- Låt mig påminna om att centralbankens reserver är 419 miljarder dollar och centralbanken har inte för avsikt att spendera dem tanklöst.

Den nationella välfärdsfonden växte i år med ca 2,4-2,5 biljoner rubel. Den totala reservfonden uppgår till - 8,4 biljoner.

- Mot den bakgrunden är jag säker på att vi lugnt kommer att kunna lösa de grundläggande sociala frågorna,diversifiera ekonomin.

Situationen kommer oundvikligen att normaliseras igen.

- Hur långt tid tar det att klara av krisen? Cirka två år under de mest ogynnsamma förhållanden. Men det är inte uteslutet att landet återhämtar sig ännu snabbare.

Många frågor till Putin behandlade utrikespolitiken: Nato:s expansionism, Ukraina och sanktionerna mot Ryssland.

Enligt Putin började Nato efter "murens fall" att expandera österut i två vågor- Var det inte en mur de reste? Inte en stenmur, men en virtuell. Ett missilförsvarssystem nära våra gränser? Var det inte en mur? ... Våra partners bestämde att de var segrarna, att de nu är ett imperium och alla de andra är vasaller som ska sättas under ytterligare press.

- Det ryska försvarsministeriets budget för nästa år är 50 miljarder dollar. Pentagons budget är tio gånger större - 575 miljarder. Är det Ryssland som bedriver en aggressiv politik?- Ryssland besitter enbart två baser utomlands, de båda i regioner med hög nivå av terrorhot - Kyrgyzstan och Tadzjikistan. Amerikanska baser är däremot utspridda över hela världen. Vem av oss är aggressiv? Putin påminde om hur väst öppet stödde terrorismen i Kaukasus och försökte skjuta OS i Sotji i sank.

- Det är det här som är problemet. De slutade inte att bygga murar, trots alla våra ansträngningar och inbjudningar att arbeta tillsammans utan skiljelinjer i Europa och i världen som helhet.
Istället för att bygga murar föreslår Ryssland att skapa en gemensam humanitär sfär, för gemensam säkerhet och ekonomisk frihet.

Så fortsatte Putin att spinna på den liknelse han gjorde i sitt Valdajtal mellan Ryssland och en björn som försvarar sin tajga.

- Tänk om vår björn Misjka satt still på tajgan och slutade jaga vildsvin och griskultingar och bara åt bär och honung. Skulle man kanske lämna honom i fred då?- Nej, det skulle man inte, för man kommer alltid att försöka slå honom i kedjor. Och när man har lyckats med det kommer man att dra ut tänderna och klorna på hon-om. I dagens värld motsvarar det den nukleära avskräckningen. Om det, Gud förbjude, skulle ske behövs inte Misjka längre och då kommer man att lägga under sig tajgan.

Putin påpekade att "vi upprepade gånger hört av officiella personer att det är orättvist att Sibirien med sina väldiga resurser bara tillhör Ryssland".

Den sista frasen utlöste spekulationer i västmedia om vilka västpolitiker som kunde ha sagt något sådant. Ett sådant uttalande tillskrivs USA:s f d utrikesminister Madelaine Albright, men hon förnekar det.

En kontroversiell fråga ställdes av Ksenia Sobtjak från TV-stationen Dozjd. Hon ville veta hur de husrivningar som drabbat anhöriga till terrorister i Tjetjenien rimmar med rysk lagstiftning.

- I Ryssland måste man följa alla tillämpliga lagar. In-gen är skyldig förrän till domstolen avkunnat sin dom, svarade Putin. - Att de anhöriga som regel har kännedom om planerade terrordåd ger ingen, inte heller Tjetjeniens ledning, rätt till några utomrättsliga bestraffningar.

- Det håller jag helt med dig om. Dessutom gör nu relevanta brottsbekämpande organ en preliminär undersökning av dessa händelser. Det är nödvändigt att ta reda på vem det var som brände ned hem och dödade släktingar till terrorister, eftersom de var de maskerade.

Putin tog avstånd från de metoder som används i Israel liksom den tortyr som förekommit i USA.

- Om vi går utanför lagen kommer det att leda till kaos.

På frågan om inte den nuvarande ekonomiska krisen kan få politiska följder, svarade Putin:- Oroa er inte för palatskupper: vi har inga palats längre.

Och Kreml som är ett officiellt residens är välbevakat. Det allra bästa skyddet är dock det ryska folkets tillit.

Källa: Ryska posten. Prenumerera på ryska posten, 250 kr på plusgiro 399456-3, för löpande information ur ryska media. Inkluderar välkomstbok.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.