29 december 2014

Värdland Sverige del 1

Afghaner avlägger skriftligt prov för att kunna tjäna Nato.


Det drar ihop sig till nya Nato-beslut i Sverige.

Risken är stor att den utredning försvarsminister Hultqvist beordrat om
värdlandsavtalet med Nato kommer att bli en argumentsamling FÖR detta
avtal.

Nato-kritiska krafter bör absolut inte försitta någon tid i att
undersöka avtalets olika aspekter och formulera sin syn.


"Nato Logistics Handbook" har ett kapitel som handlar om s k
värdlandsavtal.

Där framgår att dessa främst är avsedda för artikel 5-operationer, dvs.
när någon medlem av Nato angripits och de andra ska komma till
undsättning.

Det torde innebära att ett "värdland" omedelbart blir delaktigt i en
storkonflikt.

I artikel 5-operationer, heter det, "har varje värdland specificerade
skyldigheter att bistå i koordineringen och försörjningen av
Nato-styrkor, inklusive [dess] förstärkningar och på förhand utplacerade
styrkor".

Arrangemangen är "normalt arrangerade på förhand och överenskomna enligt
ett stående Nato värdlandsavtal".

Observera att värdlandet i denna beskrivning bara har skyldigheter . Att
avtalstexten föreskriver att "värdlandet" först måste göra en formell 
inbjudan nämns inte ens.

Läser man vidare under avsnittet "icke-artikel 5-operationer" får man
veta att Nato i de fall ett "värdlandsavtal" inte kunnat tecknas har
andra arrangemang.

Att avtal inte kunnat tecknas kan dels bero på att man "inte kunnat
uppnå något avtal med värdlandet" (som tydligen är "värdland" ändå!)
eller "för att ingen legitim regering existerar" (typ Libyen, Syrien och
liknande länder enligt amerikansk utrikespolitik).

Men då kan Nato istället sluta kontrakt med individuella civila leverantörer.
Resurser som man skaffar på detta sätt kallas "In Country Resources"
(ICR), en förkortning som t ex skulle kunna dölja kontrakt med al Qaida-
liknande grupperingar i Syrien och Libyen.

Kapitlet saknar helt referenser till gällande folkrätt.

fortsättning följer....

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.