21 december 2014

I huvudet på en f d Säpo-chef


Jag får en del olustiga brev till den här sidan, där jag blir kallad
fascist och liknande för att jag dristat mig ha uppfattningar om
invandringspolitiken.

Jag har inget emot mothugg men när skribenterna är så fega att de inte
ens sätter ut namn, nobbar jag.

Hur som helst rymmer sådana brev ibland också intelligenta invändningar.

T ex. säger man att nivån 110 000 invandrare 2015 måste bedömas mot att
vi har den värsta flyktingsituationen i världen någonsin.


Stämmer påståendet? Det beror på.


Ett faktum är att flyktingsituationen var värre på 1990-talet, 18 miljoner flyktingar i
världen mot 17 idag. Ökningen från 2011 har varit c:a 2 miljoner.

Av intresse är varifrån flyktingarna främst kommer. Största
flyktingproducent är sedan 33 år tillbaka Afghanistan. 2013 var alltså
flyktingarna från Afghanistan fler än dem från Syrien.

Hur har västvärlden hanterat det problemet? Genom att föra ett krig i 13 år som
sammanlagt har slukat mer än all flyktinghjälp sammantagen.

Sveriges kostnad för att delta i Afghanistankriget och producera nya
flyktingströmmar torde uppgå till 30 miljarder kronor.

Vidare faller 5 miljoner flyktingar på Palestina, ett blödande sår som
Sverige gjort alldeles för lite för att bidra till läkningen av.
Exempelvis är Sverigedemokraterna solidariska med rasstaten Israel som
är orsaken till denna flyktingsituation.

När det gäller Syrien liksom Libyen har Sverige också solidariserat sig
med just de krafter som förorsakat flyktingströmmarna. Svensk militär
var med om att krossa den sittande lagliga regeringen i Libyen, vilket
lett till kaos och inbördeskrig, och i Syrien stöder Sverige liksom
övriga EU en armé av olika mer eller mindre terroristiska
organisationer som ödelagt landet och tvingat två miljoner att fly.

När chefen för migrationsverket, f d Säpo-chefen Anders Danielsson,
anser att Sverige ska ha dörren på vid gavel för invandring från Syrien
och t ex välkomna terrorister som av olika skäl inte längre kan vara
stridande, eller som bara skickar hit sina familjer medan de fortsätter
mördandet, så tycks det mig en smula gåtfullt.

Är det verkligen Sveriges intressen, inklusive de säkerhetspolitiska, han
främst har för ögonen?

Stefan Lindgren

8 kommentarer :

 1. I världens mest liberala land kan man inte tala om att ”integrationspolitiken” misslyckats, man kan bara tala om att marknaden misslyckats med integrationen, eftersom marknaden är det enda redskap världens mest liberala land får använda för att lösa sina problem. Integration är inga problem utan ett annat marknadsmisslyckande, arbetslöshet, utan arbete blir du inte en del av samhället du lever i. Det är två marknadsmisslyckanden som skapar problem med integrationen och med många andra saker.

  Vill man göra något åt flyktingströmmarna i världen så måste man motsätta sig imperialismen, man måste verka för ett samhälle som har förmågan och redskapen att lösa arbetslösheten och integrationen, man måste verka för en samhällsordning som på ett ordnat sätt klarar av att avveckla den stora generationen på ett ordnat sätt utan kris. Vänsterpolitik är det enda som på sikt kan lösa problemen.

  SD:s lösning att kasta ut folk löser inte det grundläggande problemet. Det finns inte jobb där SD vill skicka hem allt folk. Det bidrar givetvis till att öka problemen med arbetslöshet också, flera av de invandrare jag talar med berättar om sökandet efter arbete man kan klara sig på, som en orsak till att de lämnat sitt hemland, så SD:s idé skulle öka migrationen från dessa länder, skapa fler som kommer till våra asylboenden.

  Det är en brist på socialistisk politik världen över som lett oss in i denna spiral av migration, arbetslöshet, fattigdom. Nu mer än någonsin behövs en internationell politik för arbete, jämlikhet och kamp emot imperialismen.

  Där har du verkliga lösningar, du söker inga lösningar. Du söker äta den imperialistiska kakan och ha den kvar. Du är prokapitalist och profascist. Hoppas du trivs bra i ditt nya sällskap, alla älskar den nyfrälste ett litet tag i alla sekter, men nyfrälsta kommer och går. Din fascistpropaganda är nu väldokumenterad, så nån väg tillbaka finns inte, du är pot commited.

  Ett bortkastat liv.

  /Martin Kullberg

  SvaraRadera
 2. Jag publicerar detta för att revoluzzernas tankefel ska stå fullkomligt klart. Medan imperialismen de senaste 30 åren gått fram som en ångvält över nationerna, deras nationella lagstiftning och nationella ekonomier finns det folk till höger som förhärligar "globaliseringen" men också folk till "vänster" som säger samma sak, att varje försvar av nationen är förkastligt. Den enda lösningen enligt dem är att spola alla reformkrav och gå pang på rödbetan, den socialistiska världsrevolutionen. Denna "vänsters" praktiska roll är att bryta ned försvaret mot den kapitalistiska "globaliseringens" konsekvenser.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du talar inte om någon vänsternationalism! Din ingång till nationalismen är samma ingång som nazisternas, du har inget som skiljer dig från de olika fascistiska grupperingarna. Vänsternationalism finns, men du står inte för den. Vänsternationalism handlar om att göra upp med nyliberal politik, ta kontroll över naturtillgångar, ta kontroll över arbetskraftens villkor. Det handlar inte om att sprida nazistiska konspirationsteorier om "smygislamisering" som du gör, det handlar om det materiella, inte om postmoderna lögner.

   Stefan lindgren talar väl om SÄPO. Det är också en ganska kraftig omsvängning.

   Jag hade inget emot en vänsternationalism, men du Stefan, du står för en som är identisk med den nazistiska. Du hyllar folk som när de inte samlas för att sprida myter för att splittra de lägre klasserna, misshandlar och hotar vänstern och arbetare. Det är det ställningstagande som du gör.

   Stefan ägnar sig också åt publikations cherry-picking.

   Peka på en enda punkt där du skiljer dig från nazisternas verklighetsbeskrivning! (Från dagen du blev nazist och frammåt, din historia av vänster tar slut där och kan inte åberopas, var är vänstern i det du skrivit senaste veckorna?)

   Nazisten ljuger alltid först och främst omm sin nazism, de avslöjar sig dock genom att aldrig föreslå ttraditionella vänsterlösningar.

   /Martin Kullberg

   Radera
 3. Förolämpningarna uppfattar jag som en brist på sakargument. Jag känner inget som helst behov av att bevisa att jag inte är en kamel. Vill du resonera i sak kan du ju 1) förklara vari din vänsternationalism består och 2) redogöra för de traditionella vänsterlösningar du själv har föreslagit?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mina förslag är lika konkreta som ditt islamiseringsflum. Du presenterar inget konkret, därför förs diskussionen på principiell basis. Du för inte själv något konkret i det du skriver, det är romantiska beskrivningar av nazister, det är tal om smygislamisering och massinvandring, något konret har du inte kommit med de senaste veckorna. Somm man ropar får man svar.

   Du efterlyser vänsternationalism, ta en titt på sydamerika. Läs lite Chavez och andra, där kann du hitta en konkret och nationalistisk vänsterpolitik.

   Jag kan acceptera även Kinas "harmnious society" där man underordnar kultureliter staten, där man ger religiösa ledare i uppdrag att hålla ordning på de sina, i "harmoni" med staten. Det bevisade Sverige fungera väldigt bra, man gjorde svenska kyrkan till skattskrivare(Herodes), på en generation hade man underminerat religionen mycket framgångsrikt. Att Kina gör samma skall bli intressant att följa. Men du presrnterar inte denna lösning, du presenterar bara samma saker som fascister och nazisters vandringssägner och konspirationsteorier.

   Du säger heller inget om Duginism som en alternativ nationalistisk politik. Man kan tänka sig att utvecklingen i Ukraina har fått dig att snegla på denna nationalism, men det är inte det du presenterar.

   Det är som jag ser det, du som måste tala ur skägget, för som det är nu, så reproducerar du bara fascistisk propaganda. När du gör det kommer jag alltid vara där och kalla dig fascist, för talar du inte ur skägget om vad det är du vill, så är du en machiavellisk manipulerare, alltså fascist. Detta helt oaktat eventuella goda ambitioner du må ha.

   Jag säger inte att internationell revolution är enda vägen. Men det går inte komma någonstans alls utan internationalism. Stänger vi in oss, söker vi genomföra socialistisk politik i Sverige, i brott emot EU i brott emot frihandelsavtal som förbjuder allt utom nyliberal politik, så blir vi snabbt lika isolerade som nordkorea, redan om vi genomförde gammaldags socialdemokratisk politik för arbeta. För att inte gå under av den typen av nationell politik, måste vi ha bundsförvanter som driver liknande politik och som kan hindra denna isolering. Driver vi flykringströmmar till grannen förstärker man bara isolationen.

   Kan tänkas att du resignerat för den nyliberala världsordningen och nöjer dig med de åtgärder som den tillåter på nationell nivå, flyktingförföljelser är ok, samt militärutgifter som arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Dessa två är den framtid du pläderar för om du inte på allvar bryter SD:s retorik och åtgärder.

   Nå, vad är omfattningen av din ambition med de senaste veckornas reproduktion av fascistisk propaganda? Det är du som har ett större ansvar att tala ur skägget, jag är en kverulant, du driver blogg och driver propaganda, du skall vara tydlig, du skall förklara!

   /Martin Kullberg

   Radera
 4. Jag försöker även denna gång bortse från dina omogna förolämpningar, även om det där med Machiavelli i sak är en komplimang.

  Vad su säger är att om vi går emot EU etc. blir vi isolerade som Nordkorea. Vi måste alltså acceptera den monopolkapitalistiska överstatligheten.

  Kanske har du rätt, att det alternativ jag står för redan är omöjligt. Vad har vi då: Jack Londons Järnhälen - under överskådlig framtid.

  Kanske de progressiva krafterna i hela västvärlden för en utsiktslös arriärstrid mot Imperiet?

  En fruktansvärd framtid väntar i så fall.

  Jag föredrar tills vidare att tro på att "globaliseringen" och nedmonteringen av nationalstaten, kommer att mötas av ett växande motstånd - BRICS, Shanghaiorganisationen, Eurasiatiska ekonomiska gemenskapen - och att det finns en möjlighet, även om den inte är stor att övervinna USA-imperialismens världsherravälde. Det kan ta tid (Roms nedgång tog ju flera hundra år), men jag vill personligen vara på den sidan som gräver detta imperiums grav.

  Jag vill inte vara den som står bredvid och säger: nu återstår bara att vänta på världsrevolutionen. Den mekanistiska historieuppfattningen gynnar Järnhälen.

  SvaraRadera
 5. Du har helt rätt, Stefan. Notan borde skickas till krigsanstiftarnas regeringar.
  Dick Emanuelsson.

  SvaraRadera
 6. Martin's retorik känns igen från andra blogginlägg på andra bloggar tror jag. Samma onyanserade emotionella svada utan mycket substans. Stefan bedriver i en mycket stor andel av sitt skrivande en självständig och försiktigt analyserande granskning av makten utan att låta sig begränsas av liberalers definitioner.
  Det kan inte uteslutas att SD i någon mån influeras av debatten och då kan fler nyanser göra större nytta än demonisering.
  - - -
  Det finns en annan världsrevolution än den man traditionellt tänkt sig från vänsterhåll. Men den revolutionen ter sig, om den sätts i verket, från hederliga företagares sida som en möjlighet snarare än ett hot. Revolutionen består i att allmännyttiga banker skapas och konkurrerar med de privata.
  Frånvaron av såna alternativ i det som fått spridning av Marx ideer är en direkt följd av hans beroendeställning visavi den brittiska eliten. Allmännyttiga folkbanker ger enormt mycket kraftfullare maktmedel än konventionell vänsterpolitik.
  Endast en av finanseliterna avsiktligt skapad utbredd okunnighet står i vägen.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.