30 december 2014

Värdland Sverige del 2Så här skriver Rick Rozoff, Chicago, som på sin hemsida bedriver daglig bevakning av Nato:s affärer angående Sveriges planerade värdlandsavtal med Nato:


Värdlandsbistånd kallas "Civil och militär hjälp som ges i fred, kris och krig av en värdnation till allierade styrkor och Nato-organisationer som har hemvist på eller transiteras genom värdnationens territorium. Grunden för sådant stöd är åtaganden som följer av Natoalliansen eller av bilaterala eller multilaterala avtal mellan värdnationen, NATO-organisationer och (den/de) nation(er) som har styrkor som opererar på värdnationens territorium. "
Dictionary of Military and Associated Terms. US Department of Defense 2005.

Detta tillåter Nato att sätta in trupper, utrustning och materiel samt bedriva verksamhet på värdnationens territorium. Det kan till exempel innebära förhandslagring (prepositioning) av dödliga vapen på svensk mark enligt samma modell som exempelvis den som USA och Nato har i Norge.

se:
https://www.google.com/search?q=us+marines+caves+norway&oq=&gs_l=

Den norska anläggningen har använts för krigen på Balkan, i Afghanistan och Irak, och Sverige och Finland kommer att användas för krig med Ryssland, bland annat i Arktis.

Så sant som solen går upp i öster.

Rick Rozoff

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.