14 december 2014

Ta ifrån SD invandrarfrågan!


Röda linjen är flyktinginvandring. Den blå är den totala invandringen
(beviljade uppehållstillstånd)  1980-2013. Var fjärde invandrare är en flykting.
Jan Guillou skriver idag i Aftonbladet att de s k demokratiska partierna
måste börja ta kampen mot Sverigedemokraterna - med siffror!

Har han rätt?"Nästan allt de (SD) säger om 'massinvandringen' är fel, de skrudar sig i en tjock mantel av påhittade eller okontrollerbara siffror som blir svåra att bemöta i en öppen diskussion. Och det är därför de flesta politiker från de demokratiska partierna skyr den diskussionen. Nu går det nog inte längre, nu måste dessa främlingsfientliga hjärnspöken avslöjas ett efter ett. Om ­Sverige vore lika tätbefolkat som Italien vore vi 80 miljoner invånare, bara en sån sak. På längre sikt är invandringen en ren vinst. Kostnaderna i början motsvarar bara en bråkdel av Reinfeldts skattesänkningar för de rika", skriver Guillou.

Ursäkta mig, är det inte just det här greppet som de sk demokratiska
partierna har provat i tolv år nu, med resultat att SD klättrat till 13
procent? Dvs att bemöta SD med sifferexercis, typ migrations-
minister Erik Ullenhags argumentationssamling - ett mästerverk i
demagogi.

Guillou tycks tro att det är en enkel siffermatch, sen ska nog väljarna
inse sitt misstag.

Han förstår inte att man måste ta ifrån Sverigedemokraterna
invandrarfrågan genom att angripa de faktiska problem som de profiterar
på.

Massinvandringen - ja, så måste vi kalla den, eftersom det handlar om
var sjätte invånare som anlänt hit på mycket kort tid - har skapat en
rad flaskhalsar i systemet.

- Vi har en akut bostadsbrist. 400 000 unga utan egen bostad. Växande
trångboddhet. En sjuk bostadsmarknad, där en vanlig människa knappt
kan hoppas på att äga sin bostad under sin livstid. Svårigheten att byta
bostad har förstärkt gettoiseringen - man är dömd att leva i samma
bostad livet ut.

- Arbetslösheten. 8 procent betraktas idag som normalt, medan 2 procent
var det före Göran Persson.

- Skolans kris. Ingen ska inbilla mig att skolkaoset inte delvis hänger
samman med att de svensktalande barnen i många klasser blivit i
minoritet.

Allt detta är problem som går att lösa, med en bred, radikal, folkligt
förankrad reformpolitk. Som många har påpekat beror socialdemokratins
kräftgång på uteblivna reformer.

Efter åtta års borgerligt styre - och 30 års nyliberal hegemoni - är
reformbehoven enorma. Sjukförsäkringen, pensionssystemet, a-kassan osv
måste återställas. Ett nytt miljonprogram för bostäder behövs.

Det är svårt att råda (s) var de ska börja. Men en sak är säker. Om de
inte kan skapa förtroende hos väljarna för att de kommer att ta itu med
de problem som (med rätt eller orätt) förknippas med invandringen så är
det kört.

Själva startpunkten måste vara att skärpa upp regelverket för
invandringen för att komma ner i rimligare, hanterliga nivåer.

Sverige kan inte år efter år agera EU:s samvete och ta emot
procentuellt större andel flyktingar än de allra flesta och ensamt avstå från
att tillämpa EU:s regelverk.

Finns det inte förläggningar finns det inte. Vad är det för moraliskt högtstående
med att ha medtagna flyktingar boende i ouppvärmda statarlängor, övergivna kyrkor och soldatlogement? På orter i obygden som svenskarna redan tvingats överge?

När nu Reinfeldt ändå öppnade sitt hjärta, varför kunde han inte visa samma
öppenhet mot sitt eget fotfolk, moderata kommunalråd runt om i Sverige
som haft att expediera den högre godheten från regeringskansliet?

Att sänka nivån från dagens 110 000 invandrare om året till exempelvis
20-30 000 är inget man behöver förhandla med SD om. Det är ingen eftergift
för SD som står för en etniskt och rasmässigt fördomsfull syn på invandringen.

Det är en korrigering mot verkligheten som måste göras, för att
Sverige ska få en långsiktigt hållbar invandringspolitik.

Den typen av vulgärargumentation som Guillou föreslår - att i likhet med
Reinfeldt peka på Sveriges stora skogar och säga "Här finns plats", hjälper
knappast. Både Syrien och Somalia är mindre tättbebefolkade än
Sverige. Och vi vet alla att det inte är en fråga om "Lebensraum".

Det är en fråga om att de flyktingar vi tar hit ska kunna erbjudas ett
liv på lika villkor med andra som bor i Sverige. Och det är också en
fråga om att inte bedriva en invandringspolitik som subjektivt och/eller
objektivt skadar de  i Sverige redan bosattas intressen, för att undvika
invandrarfientlighet, etniska konflikter och framväxten av rörelser som
Sverigedemokraterna

Hur det blir med invandringen på sikt är en annan fråga. Förhoppningsvis
kommer den att minska. Alltför lite talas om invandringens negativa
följder för ursprungsländerna. Västvärlden dammsuger fattiga länder
på utbildad personal. Den globaliserade ekonomins krav på en lättrörlig
internationell reservarmé av arbetskraft har inget med mänskliga rättigheter
att göra. Till stor del beror migrationsströmmarna på kapitalets profitjakt.
Dagligen  kränks i stor skala människors rätt att få leva ett värdigt liv i
sitt eget hemland.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.