Ryska posten

23 mars 2014

Ryssvän ena dagen, rysshetsare andra

Tsar Nikolaj, en gång vördad av huset Bernadotte och Sven
Hedin.
Från 1812 till Krimkriget var det ryske tsaren som var den man skulle ta hänsyn till i Sverige. Presslagen om censur för att förhindra "missförstånd med främmande makt" som dammades av 1940 var från början av 1800-talet och kommit till för att stoppa ryss- och tsarkritiska röster i Sverige, skriver historikern Anders Persson i ett inlägg.


Lagen gällde även efter Krimkriget när Sverige återtog sina goda relationer med Tsarryssland. Tänk på Nobel& Co samt prinsar och prinsessor som gifte sig med ryssar. St Petersburg var en mäktig handelsstad som Stockholm låg i skuggan av.

För 30 år sedan skrev jag en artikel i GNISTAN 47/1984 om de svensk-ryska relationerna under det rysk-japanska kriget 1904. Ett litet utdrag:

”Det svenska etablissemanget med huset Bernadotte i spetsen såg 1904 Ryssland som en viktig samhällsbevarande kraft och ekonomisk partner. Huset Bernadotte och tsarfamiljen Romanoff hade dessutom ett hemligt avtal att stödja varandra gentemot varje hot mot deras troner. Därför gynnades Sverige bäst av ett “förtroendefullt” förhållande. Till dessa talesmän för en pro-rysk hållning hörde bl.a. Sven Hedin.

Hösten 1904 hade Hedin återvänt från ett av sina talrika besök i S:t Petersburg, där han förutom sina vänner bland politiker och diplomater också sammanträffat med tsar Nikolaj II. I Svenska Dagbladet publicerade han en längre artikel där han varnade svenska pressen för dess anti-ryska ton. Frispråkighet är en styrka och en dygd, och det är fel att tiga, då man anser sig böra tala, men det gavs tillfällen, då klokheten borde inbjuda till tystnad eller försiktighet, menade Sven Hedin.”

Det berättas vidare i artikeln hur den finländska exiltidningen ”Veckan Nyheter” fällts i domstol och Norrtälje Tidning som uttryckt alltför stor glädje över attentatet emot Bobrikov fick böta 2000 kronor enligt lagen från 1812 om ”missförstånd med främmande makt”, en lag som kommit till just för att stoppa kritik emot Tsarryssland.

Det kan gå hastigt till i politiken, ryssvän ena dagen, rysshetsare andra. De Hattar som 1741 dragit Sverige i krig med kraftig anti-rysk hets var desamma som 2 år senare bjöd in 12 000 ryska trupper att hållas i beredskap emot upproriska bönder och borgare. Det skulle därför inte förvåna mig om Calle Bildt om några år är Putins bäste svenske vän.

Anders Persson

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.