gerundium

16 mars 2014

Varning för marskrigen

Röda korset, Kabul, i lågor efter USA:s bombanfall 2001.
Varning för marskrigen! skriver Rick Rozoff, denna enmansrörelse mot Nato som sitter mitt i vargens gap, Chicago, och gör dagliga nyhetssammanställningar om Nato.

I kväll samlas Nato till nytt krigsrådslag.

På 1930-talet var det en ökänd faktum den tyska regeringen av Adolf Hitler valde mars månad att begå sina mest vågade drag .

Till exempel :

Mars 1936 :
Tyskland remilitariserar Rhenlandet i strid med Versaillesfördraget

Mars 1937 :
Tredje rikets Condorlegioner bombar Durango i Spanien och nästa månad Guernica

Mars 1938 :
Tyskland slukar Österrike

Under de senaste femton åren har en inte helt olikt mönster har vuxit fram.

I mars 1999 inledde USA och Nato Operation Allied Force, det 78 dagar långa luftkriget mot Jugoslavien.

I mars 2003 började USA och Storbritannien invasionen och ockupationen av Irak, i vilken till sist trupper från 23 av Natos nuvarande 28 medlemsländer hade dragits in. (Liksom även partnerskapsländer som Ukraina.)

I mars 2011 inledde USA det sex och en halv månader långa luftkriget och flottblockaden mot Libyen.

I en obruten serie av direkta, hemliga och indirekta krig genom ombud har USA och Nato efter  attacken mot Jugoslavien den 24 mars 1999 satt in militär i följande länder, ofta dödligt sårande.

Afghanistan
Irak
Somalia
Elfenbenskusten
Libyen
Jemen
Syrien
Sudan
Mali

... och nu på tur: Ukraina?

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.