gerundium

25 mars 2014

Borgerlig kultursyn


Dagens nyheters kulturredaktion är den vegeterande småborgerlighetens
centralkommitté. Så här ser deras kultursyn ut.

Kultur handlar enligt dem om det ändlösa flödet av PULP (pappersmassa)
som värmer bokhandelshyllorna. Det handlar om mat, kropp, stil och yta,
om döda föremål och tidsfördriv, om allt utom människan, hennes ansvar -
för fred, för jorden och kommande generationer och hennes mentala hälsa
i en tid av massivt medialjug, massövervakning och nedmontering av alla
traditionella världen och institutioner som gjort massan till folk.

Det finns inte en mikroskopisk tillstymmelse av motstånd mot rådande
förhållanden i denna sakta ruttnande institution där varje ny smågnällig
recension och krönika sticker ut som en likmask.

I kulturdelen 24/3 hittar vi ett bra exempel på vad man idag menar är
kultur. Äntligen en rysk kulturyttring som får kulturbärarna att vakna
till en sekund ur sin dvala. En rysk konstnär "byggde en barrikad av
bildäck, satte eld på dem och hissade en ukrainsk flagga".

Dessvärre förstod inte S:t Petersburgpolisen, dessa Putindiktaturens
kreatur, detta konstverk utan skickade fem civilklädda hejdukar att
stoppa mannen.

Antagligen skulle de kulturellt oskolade poliskårerna i de flesta andra
länder göra likadant. Så här har äntligen den malajiska
huvudkrymparligan i Tranebreg funnit sig en värdig kampuppgift.

Precis som  kapitalismen från att ha kännetecknats av "skapande förstörelse"
(Schumpeter) nu övergått till endast förstörelse är det kulturliberalernas credo:

- Låt det brinna! Ge folket vad det förtjänar. Giftrök och kaos.Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.