Ryska posten

22 mars 2014

OIagliga sanktioner

Om jag har förstått det rätt så har EU belagt 33 ryssar med förbud att
besöka EU. USA listar ytterligare 13 personer plus Bank Rossii.

Det är nästan en hel kortlek.


Ni minns den där kortleken som USA delade ut när det olagligt invaderade
Irak. Det var personer som USA:s och Storbritanniens trupper av en eller
annan anledning skulle "take out", som den gängse eufemismen för
medeltida avrättningar i "demokratins" och "mänskliga rättigheters" namn
lyder.

I Irak var det ett propagandanummer, ett sätt att bygga under
"skurk"-berättelsen. Ännu 11 år senare är landet lamslaget av
konvulsioner efter "skurkjakten", som i förbigående ledde ledde till
över en miljon oskyldiga irakiers liv.

Nu är det ryska "skurkar" man ska sy upp svansen på. Urvalet sker på
grundval av de senaste årens samlade medialögner.

Det intressant är här att man som bestraffning för påstådda brott mot
folkrätten från Rysslands sida väljer en metod som på flera punkter
strider mot folkrätten. Expertisen säger:

1. Sanktioner kan betraktas som en sådan tvångsåtgärd som bara får vidtas av FN:s
säkerhetsråd.

2. Sanktionerna kan kränka de utvalda personers mänskliga rättigheter (se
FN-stadgan artikel 10, 11, 12, 13, 14 och 15), bl a rätten att få sin
sak prövad inför domstol.

I fallet Irak gick det så långt att Schweiz inledde en praxis att
överpröva till och med FN:s personsanktioner.

3. I den mån sanktionerna syftar till att påverka ländernas
utrikespolitik eller politik på andra områden utgör de en otillåten
inblandning i deras inre angelägenheter. I fallet Nicaragua uttalade
Internationella domstolen i Haag att "val av politiskt, ekonomiskt,
socialt och kulturellt system och formuleringen av en utrikespolitik"
tillhör de "frågor som varje stat enligt principen om statlig
suveränitet tillåts avgöra fritt".

Även om sanktionerna är totalt verkningslösa och mest framkallar löje
(en populär knapp i Moskva just nu säger "Medborgare i USA och EU får
inte klappa min hund") är de uttryck för västvärldens politiska och
rättsliga förfall.

Särskilt som svenskar i en formellt alltjämt neutral och alliansfri
nation har det varit viktigt att styra världen bort från nävrätten. Det
hade också varit viktigt om Sverige röstat för avveckling av kalla
krigets isolering av ryska folket som någon sorts ohyra på den
europeiska samhällskroppen.

Ryssar kan resa visumfritt till 94 länder (svenskar till 164) men inte
till Europa. I över ett årtionde har Putin förgäves drivit denna fråga i
förhandlingar med EU. Nu ska tydligen Ukraina, som belöning för en
olaglig kupp och för att införa visumtvång mot Ryssland, i ett särskilt
snabbförfarande beviljas visumfrihet till EU.

Alliansregeringen drar oss tanklöst in i denna byk och begär dessutom
att skattebetalarna ska slanta upp.

Plötsligt duger inte marknaden längre, utan det "nya" Ukraina, där
våldet styr, ska beviljas lån med subventionerad ränta.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.