gerundium

9 mars 2014

Mera blod på händerna

Artikel 1:2 i FN-stadgan säger att FN:s syfte är "att mellan nationerna
utveckla vänskapliga förbindelser, grundade på aktning för principen om
folkens lika rättigheter och självbestämmanderätt".

Vad innebär folkrättens stadgande om folkens självbestämmanderätt för
befolkningen på Krim?

Har de inte samma rätt till självbestämmande som alla andra folk? Som
Kosovo, Sydsudan, Eritrea - för att nämna tre stater som västvärlden nyss
har välsignat tillkomsten av.

Eller lever västvärlden enligt Groucho Marx lära: "Jag har mina principer,
men om ni inte gillar dom så har jag andra principer också"...

Alla de många som nu talar om folkrättsbrott och aggression borde besinna
sig. De eventuella brott som Ryssland begått har uppenbarligen skett i syfte att
åt befolkningen på Krim säkra denna övergripande folkrättsliga regel.

Krim har i praktiken avskilt sig från Ukraina genom ett fullständigt
oblodigt maktövertagande - framprovocerat av en blodig fascistisk kupp i
Kiev.

Vi bör hylla Rysslands fredsbevarade insats för att säkra en av FN-stadgans
grundläggande regler!

Redan innan samtalet mellan Estlands utrikesminister Paet och lady Ashton
avslöjades fanns den en aktör som kände till att det fanns provokatörer på
Majdan som sköt på både polis och demonstranter: webtidningen Veterans
Today.

Just f d amerikanska militärer är observatörer som man kan förvänta sig har
förmågan att se mönster i operationer som massmordet på nära hundra
Maidanaktivister och Berkut-poliser.

Lögner har korta ben. Sanningen om den s k Maidanrevolutionen kommer att
krypa fram bit för bit. Det räcker med att dag för dag följa kuppmakarnas
åtgärder för att se mönstret. Systematiskt har man rivit upp författningen
och författningsenliga institutioner, man börjar slå ner oliktänkande,
stänga av misshagliga TV-kanaler, en lång räcka åtstramningsåtgärder kommer
att föreläggas folket och de 100 miljarder dollar som utlovats kommer att
utdelas ovan där.

Carl Bildt har blod på sina händer. Hans rysshets har varit riktad mot just
det FN-stadgan föreskriver: "aktning för principen om folkens lika
rättigheter och självbestämmanderätt".

Om inte han, USA och EU stoppas i tid hotar en våldsam delning av det som
återstår av Ukraina. Från ryssar har jag aldrig hört ett ont ord om det
ukrainska folket, bara ett ändlöst medlidande med dessa de fattigaste och
mest utsugna och bedragna av broderfolken.

Rysslands hållning är faktiskt idag ungefär densamma som under Bogdan
Chmelnitskij på 1600-talet. Då enades Ukraina för första gången - i samarbete
med Ryssland. Ett avtal slöts som gav Ukraina alla tänkbara rättigheter som suverän
stat, med det enda förbehållet att inte hota Ryssland.

Jag är rätt säker på att detta är det enda det ryska folket begär än idag. "Ukraina"
betyder utkant, det är det ryska väldets mjuka underliv och inkörsporten för utländska
aggressorer - må de sedan ha hetat Karl XII, Napoleon, Hitler eller Nato. Ryssland har
ytterst legitima intressen att söka motverka att Ukraina på nytt blir en plattform för
aggression.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.