Ryska posten

23 januari 2015

I enighetens tecken

Ett barnkorståg med 15 000 till 30 000 barn, alla under tolv år,
drog iväg för att befria det heliga landet år 1212. Innan barnen kom
fram såldes de som slavar. Av Jan Wellens de Cock (ca 1470-1527)


Den totala enigheten råder bara på dårhuset - och kyrkogården, tror jag
Ture Nerman sa.

Han kunde inte förutse hur Sveriges riksdags skulle utrvecklas. Jag
tänbker på den totalt endimensionella bilden av Ryssland.

Lyssna på de här beskrivningarna av Rysslands politik - är det någon som
kan urskilja någon som helst skillnad?MARGOT WALLSTRÖM (S):
...Rysslands aggression mot sina grannar, provokativa militära beteende runt Östersjön och demokratiska tillbakagång är djupt oroande. Det är bland annat mot den bakgrunden som vi har fått en förnyad debatt om Nato.

KARIN ENSTRÖM (M):
...När Ukraina valde att bejaka EU:s demokratiska modell och ett djupgående handelsavtal med EU framför Vladimir Putins auktoritära och korrupta system svarade Ryssland med att annektera Krim och starta och understödja ett separatistuppror. Den ryske presidenten visade att han inte respekterar den europeiska ordning som gällt sedan andra världskriget.

BJÖRN SÖDER (SD):
Sammanfattningsvis kan man säga att Ryssland på senare år uppvisat skrämmande exempel på att landet inte drar sig för att använda sina militära styrkor för att lägga sig i andra länders nationella självbestämmande och egna politiska vägval. Inte ens om det leder till krig.
Man vill helt enkelt visa världen att gör man inte som Ryssland vill, då ska det kosta åtskilligt. Allt från förlorade landområden till spillda människoliv.

JAKOP DALUNDE (MP):
...Den senaste tidens incidenter i och ovan Östersjön är mycket bekymmersamma, och Rysslands folkrättsvidriga agerande i Ukraina bör bemötas med vårt skarpa markerande. Det har vi gjort, och det ska vi fortsätta att göra.

KERSTIN LUNDGREN (C):
Vi ser det när vi ser på Ryssland och den osäkerhet som sprids genom det nya agerande som Ryssland visat. De har de facto brutit upp från de överenskommelser som de iklätt sig genom egna beslut. Det må vara Helsingforsöverenskommelsen, mänskliga rättigheter, OSSE, rätten för varje stat att ha sina territoriella gränser skyddade, att inte använda maktmedel av olika slag, att få välja sin egen väg handelspolitiskt och militärt eller olika unioner. Vi har sett att man bryter mot detta, och vi har hört att man söker en mycket smalare säkerhetspolitisk doktrin.

HANS LINDE (V):
Vi ser hur respekten för folkrätten undergrävs i Europa genom Rysslands agerande. Rysslands annektering av Krim och agerande i östra Ukraina strider tydligt mot folkrätten. För detta finns det inga ursäkter eller förmildrande omständigheter....
Fru talman! Ryssland är i dag ett säkerhetspolitiskt hot, först och främst mot alla i Ryssland som motsätter sig styret i Kreml eller som inte passar in i det samhälle som Putin vill bygga upp. För ryska hbtq-aktivister, urfolksföreträdare, miljögrupper och vänsteraktiva är i dag den egna regimen ett dagligt säkerhetshot. Vi ser också hur Rysslands imperialistiska politik mot sina grannländer utgör ett direkt hot mot befolkningen i flera länder - Ukraina, Georgien, Moldavien och flera av länderna i Centralasien.

ALLAN WIDMAN (FP):
Ryssland har inte bara, som det har hetat så här långt i debatten, brutit mot folkrätten. Man har de facto också ägnat sig åt väpnade angrepp mot sina grannländer...

MIKAEL OSCARSSON (KD):
På bara några månader har Sveriges territorium kränkts ett antal gånger. Vi minns ubåtsjakten i oktober, ryska bomb- och jaktplan som övade anfall mot mål i Sverige och passagerarflygplan som varit nära att krocka med ryska militärflyg, inte en gång utan flera gånger. Senast i december höll det på att hända med ett SAS-plan och ett ryskt militärplan. Den svenska försvarsmakten varnade. I och med att transpondrarna är avstängda ser de civila flygplanen inte militärplanet. Försvarsmakten säger åt SAS-planet att inte gå upp mer utan gira. På det viset undviker man en olycka. Detta är djupt allvarligt och någonting som Ryssland gör med avsikt.
Vi ser ett Ryssland som från Georgienkriget 2008 och gaskriserna för några år sedan har blivit alltmer aggressivt i sitt uppträdande mot sina grannar. Ukraina är bara det senaste exemplet.

Det är en bild av Ryssland och rysk politik som ytterst bestäms av vad
som sagts i Washington och i västliga massmedia.

Ingen som helst problematisering av exempelvis den ukrainska fascismen,
av den väpnade statskuppen 22 mars 2014, av Ukrainaarméns krigföring mot
den egna befolkningen i sydost etc.

Den enda nyansskillnaden som går att upptäcka är mellan Allan Widman (fp)
och Hans Linde (v). Widman tycker inte att Linde tillräckligt tydligt
fördömer Ryssland. Det räcker inte med att upprepa mantrat att Ryssland
förgripit sig på folkrätten. Man måste också säga att Ryssland ägnar sig
åt väpnade angrepp på sina grannar - som om nu inte detta vore just
det väsentligaste folkrättsbrottet av alla.

En fejkdebatt således.

Jag ska inte upprepa det som har skrivits på den här sidan om den
sakdebatt som förts av bl a höga tyska jurister i Frankfurter Allgemeine
Zeitung och Handelsblatt om halvön Krims återförening med Ryssland.

Betraktat med FN-stadgans paragraf 1 som utgångspunkt, dvs folkens
oförytterliga rätt till självbestämmande, strider Rysslands agerande
inte på minsta sätt mot FN-stadgan.

Höga EU-jurister medger att Kosovofallet genom Haagdomstolens utslag
bildade ett prejudikat som gör det omöjligt att fördöma Krims
avskiljande från Ukraina.

Staten Bangla Desh skulle för övrigt omedelbart olagligförklaras om det
vore som den svenska riksdagen sa. Och Indien fördömas som angripare och
utsättas för sanktioner.

Men så har inte skett. Naturligtvis beroende på politisk lämplighet.

Det var av olika skäl politiskt lämpligt för USA att starta den
internationella isoleringskampanjen mot Ryssland. Huvudsyftet är att för
långliga tider tvinga tillbaka EU-Europa i sin traditionella
vasallställning under USA och rida spärr mot varje närmande mellan
EU-Europa och Ryssland.

Genom att hålla Europa delat kan USA behålla greppet. Den gamla
målsättningen för Nato - att hålla USA inne, Ryssland ute och Tyskland
nere - gäller på sätt och vis fortfarande.

Men Gud nåde den som skulle ta upp sådana synpunkter i Sveriges riksdag.
Han eller hon skulle hamna sist i kaffekön och få äta sina biskvier
ensam vid bordet för resten av sin mandatperiod.

Nej i detta hus FATTAS KLOKA BESLUT och det fattas språklig klarhet.

Ta bara det till leda upprepade påståendet om ryska trupper och ryska
vapen i Ukraina.

Är det så svårt för en medelintelligent svensk riksdagsman att förstå att
det finns ukrainare som är ryssar, i den meningen att de har ryska som
modersmål. Är en rysktalande ukrainare som försvarar sitt Donbass  en
"rysk soldat"?

Det finns också miljontals ukrainska medborgare som lever i Ryssland. Om
någon av dem återvänder för att delta i försvaret av Donbass är han
eller hon en "rysk soldat"?

En rysk medborgare med ryska som modersmål, bördig från Donbass, som
ansluter sig till försvaret, är han eller hon en "rysk soldat"?

Att tala om "ryska vapen" är totalt irrelevant eftersom den ukrainska
armén till över 90 procent är utrustad med ryska vapen.DEn enda skillnaden
är att Kievsidan har de senaste modellerna medan självförsvarsstyrkorna
ofta har uråldriga ryska vapen. Idag såg jag mynningsladdare i ett reportage
från Donbass där blodet i dag har flutit i strida strömmar på grund av
Kievsidans systematiska ödeläggelse av bostadshus. Kriterierna för folkmord
torna vara väl uppfyllda.


Genom att anklaga "ryska soldater" kan man sprida insinuationer om en
regelrätt militär invasion av Ryska federationens reguljära trupper i
Ukraina - insinuationer som aldrig bevisats.

Men allt ska kanske inte skyllas på riksdagsmännen. Var finns de
initierade journalisterna, statsvetarna och historikerna som skulle
kunna hjälpa politikerna att nyansera bilden av Ryssland som ett alltmer
expansionistiskt och totalitärt imperium.

Sanningen är ju den motsatta, att Ryssland aldrig varit så
icke-expansionistiskt och så demokratiskt som nu.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.