17 januari 2015

Raoul Wallenberg diplomat?

Ett av de sista fotografierna på Raoul. Från 1943.
Ingrid Carlberg publicerar i Dagens Nyheter idag en längre artikel om
Raoul Wallenbergs "försvinnande" för exakt 70 år sedan.

Carlberg har skrivit en välforskad bok i ämnet, men har hon kommit
närmare sanningen?Varför fängslade ryssarna Wallenberg och varför uteblev de svenska
reaktionerna på hans försvinnande?

Carlberg berättar att hon hållit i Wallenbergs fångkort. Så bra då.

Men hon ägnar ingen särskild möda åt det faktum att Wallenberg på kortet
anges som "diplomatisk observatör", alltså inte diplomat som han själv
hävdade.

Wallenberg hade inget papper som visade att han var diplomat! Hans
förordnande vid legationen hade gått ut.

Uppgifter talar för att den gamla pronazisten, legationschefen Ivar
Danielsson hade gjort allt för att förneka/förminska legationens samröre
med Wallenberg.

Ivar Danielsson och Per Anger vilseförde Moskvaambassadören Söderblom
genom att kolportera trafikolycksteorin och när de kom till Stockholm
för att avrapportera NÄMNDES inte Raoul Wallenberg i rapporten.

Både Ivar Danielssons och Per Angers namn är idag inristade i Yad Vashem
i Israel som "evigt rättfärdiga".

"Kompromat", dvs komprometterande material, fanns i tonvis mot
Wallenberg, som naturligtvis skaffat sig fiender. Utan svenska klargöranden
var han dömd.

När hans arrestering blev känd, teg släktens storpampar envist. Bröderna Jacob och
Marcus Wallenberg hade aldrig tyckt om sin brorson: en jude i den i
övrigt germanska släkten! Dessutom kan de ha uppdragit åt Raoul att klara
ut en del smutsiga affärer som de inte ville dra uppmärksamhet till när
han fängslats.

Och varför agerade inte OSS, föregångaren till CIA, där Raoul hade
engagerats. De var i allians med Sovjetunionen och hade kunnat få loss
honom om det hade varit viktigt.

Nu offrades han. Kanske för att han varit inblandad i
separatförhandlingar med Eichmann, vars telefonnummer han hade i sin
telefonbok vid gripandet. Redan det en omständighet som under brinnande
krig hade kunnat kosta honom livet.


Många frågor lämnas alltså obesvarade av Ingrid Carlberg. Antagligen
måste helt nya forskare ta vid, kanske utländska, för att komma framåt i
frågan.


Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.