Ryska posten

13 januari 2015

Bachmanns sex punkter


Fler människor än någonsin deltog i måndagens Pegida-marsch i Dresden. Skattningarna varierar mellan tjugofem och fyrtio tusen.

Initiativtagaren Lutz Bachmann lade i ett anförande fram rörelsen sex viktigaste krav. Ett nytt krav som förts in i förhållande till 19-punktsprogrammet är "slut på krigshetsen mot Ryssland" och stopp för den vansinninga styrningen från Bryssel.
Bravo!


Vi kräver, sa Bachmann, att det stiftas en invandringslag som reglerar en oomtvistat nödvändig, kvalitativ invandring och stoppar den nu okontrollerade kvantitativa invandringen. Vi föreslår en modell som Kanada eller Schweiz.

Vi kräver iInförandet i grundlagen av en rätt men också skyldighet att integrera. Detta skulle eliminera många av människors rädsla för islamisering, utanförskap och förlust av vår kultur.

Vi efterlyser en systematisk utvisning, eller ett återinreseförbud för islamister och alla andra religiösa fanatiker som har vänt ryggen åt vårt land för att slåss i "heliga krig".

Vi kräver att man underlättar direkt demokrati på federal nivå på grundval av folkomröstningar.

Vi kräver ett slut på krigshetsen mot Ryssland och fredlig samexistens mellan européer och ingen ytterligare förlust av makt för parlamenten i de enskilda EU-länderna genom den vansinniga styrningen från Bryssel.

Vi kräver ökad finansiering av den inre säkerheten i i vårt land. Detta inkluderar ett omedelbart stopp för nedskärningar av polisen och nedläggningar av polisstationer.

Fritt översatt av

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.