Ryska posten

26 januari 2015

Klarhet i invandringsfråganDet finns faktiskt folk i Sverige som kallar sig "vänster" och "marxister" men som uppenbarligen osäkrar sina revolvrar så fort man tar upp den rådande invandringspolitiken till diskussion.

Argumentationen hos denna "vänster" sammanfaller oftast med valda delar av den retorikhandledning som integrationsminister Erik Ullenhag utfärdade på sin tid. Det vill säga vi måste lära oss "tänka rätt" vad gäller invandringen så försvinner problemen.

En vänster som inte tar välfärdsfrågorna, hotet mot nationen - och freden - på blodigt allvar  behövs inte.


Om man tror att invandringsfrågan är något som beror på "felaktigt tänkande" och alltså inte är ett reellt problem tror jag att förutsättningarna att komma till rätta med SD:s frammarsch etc är lika med noll.

Man måste se de reella problemen, precis som man på 30-talet insåg att höjda statliga uppköpspriser för fläsk skulle minska bondeoron i Skåne och därmed nazisternas frammarsch.

Ta bostadsbristen. Är denna ett reellt problem eller ett problem som absolut inte får sättas i samband med ökad invandring? Självklart finns det ett samband mellan dem:

"Under många år har det byggts väldigt lite. Men takten har ökat i år räknar man med att ca 28.000 lägenheter blir inflyttningsklara. Men befolkningen ökar så mycket mer - bara under första halvåret i år med ca 50.000 personer, framför allt på grund av tilltagande flyktingströmmar.

I en lägenhet i Kolsva på 55 kvadrat bor åtta flyktingar från Syrien. Här ska de göra läxor, sköta hushållet och försöka komma in i det svenska samhället. Abdulrahman Goukhadar visar lägenheten för Agendas reporter.

– I det här rummet bor vi allihop. Vi orkar inte. Det här är för svårt, säger han."
Citat http://www.svt.se/nyheter/sverige/boverket-slar-larm-om-bostadsbristen

Om jag minns rätt är den totala bostadsbristen i storleksordningen 400 000 lägenheter. Men det handlar också om priserna, att många lägenheter blivit oöverkomliga för väldigt många människor till följd av efterfrågan.

Även om vi hade byggt dubbelt så mycket under de senaste tio åren, dvs. 480 000 lägenheter istället för de 240 000 som faktiskt byggdes, skulle prisuppgången ha varit ansenlig och många varit dömda till trångboddhet.

En outhärdlig situation som bara kan åtgärdas genom 1. massivt bostadsbyggande och 2. reglerad invandring.

När blev 8 procent istället för 2 procent den "normala" arbetslösheten och varför.
En uppgift för marxistiska ekonomer att utreda. Men de som kallar sig marxister föredrar att
prata ideologi!
Tar vi hit folk måste vi också kunna bereda dem människovärdiga bostäder och arbete det ska inte drabba redan utsatta grupper. En grundprincip är att den som kommer hit ska ha jämlik behandling med andra svenskar. Tanken att ha invandrade B-medborgare som KD och SD kolporterar måste bekämpas.

Invandringsfrågan är delvis relaterad till EU, kapitalets union. Under parollen om "fri rörlighet" har det gällt att bryta upp den nationella arbetslagstiftningen och de nationella fackföreningarnas makt. I de länder som haft full eller nära full sysselsättning har det självfallet funnits ett starkt intresse av att samtidigt öka den industriella reservarmén. Slå upp Marx Kapitalet och läs kapitel 1! Detta är gammalt som gatan.

Dvs. den oreglerade invandringen (som bara till 17 procent handlar om flyktingar) är ett starkt kapitalintresse. Svenskt Näringsliv begriper detta mycket väl.

Men det finns också ett specifikt EU-intresse av att bryta upp nationalstaten. Idag ser vi hur detta intresse påverkar hela det politiska spektrat. Allt som är "svenskt" ifrågasätts. Nya myter byggs upp om Sverige som rasistisk förtryckarnation som dessutom i 200 år (fram till Afghanistan) fräckt undandragit sig de allmänna europeiska krigen.

Vad är en marxists uppgift i rådande situation? Att undersöka missnöjet och försöka formulera uppgifter för en folklig rörelse till försvar för välfärden, försvar av nationen - mot kriget. Här finns jättefrågor att ta itu med.


Stefan Lindgren14 kommentarer :

 1. Rörande bostadsbristen.
  De flesta siffror säger att vi saknar 230.000 boenden (lägenheter osv) Bygger vi hus så frigörs lägenheter, bygger vi lägenheter så frigörs dessa direkt etc.
  Befolkningsökningen är ungefär 100.000 årligen alltså behöver vi bygga 30.000 årligen plus bygga ikapp. Bostadsbristen kostar nästan 500 miljarder att bygga bort Befolkningsökningen kräver men en lägre invandring skulle minska trycket (bygga ikapp snabbare) DOCK det som också pågår är renoveringen av miljonprogrammen . kostnad 400 miljarder totalt, hyreshöjningar på uppemot 50%, Utan att hävda klipskhet som en professor så kan man lugnt säga att etablissemanget a.k.a. alliansen skapat detta . varför? Ja naturligtvis för att skapa möjligheter för att de som handlar/har bostäder skall tjäna ännu mer pengar,,,,

  SvaraRadera
 2. Stefan, ingen lär invända, särskilt inte vi marxister, mot att alla i vårt land måste ha tak över huvudet, en människovärdig bostad. Men vad är kopplingen till "invandringsfrågan"? Och dessutom, vad är egentligen "invandrings-frågan"?
  Menar du flyktingmottagningen? Är den en "fråga"?
  Eller har "invandrarna" - specificera gärna vilka du avser: kanske finländare, amerikaner, engelsmän eller vilka "invandrare" det handlar om här i Sverige. Har dessa tagit,inte bara våra jobb,utan även våra bostäder? Är det det du menar?

  Henrik Persson

  SvaraRadera
 3. Henrik. Det är klart att Sveriges möjligheter att ta emot såväl flyktingar som invandrare i stort är beroende av landets resurser. Varför insinuera att det är något suspekt med att ställa den frågan? Som du mycket väl förstår - fast du låtsas inte förstå - är min avsikt inte att utestänga någon speciell grupp. Kravet på att invandringen ska vara reglerad och vägas mot resurserna är ett socialt rättvisekrav. Dessa invandrare ska inte DUMPAS på underklassen, utan ska tas emot i värdiga former där alla bidrar via staten efter skattekraft. Ingen har "tagit våra jobb" - varje invandrare har en mun och två händer - men de nuvarande förhållandena låter alltför få göra bruk av händerna. Man måste ju kunna se samhälleligt på problemen. Att överheten pumpar upp den industriella reservarmén betyder inte att "X tar mitt arbete". Det betyder att vi alla drabbas av ökad arbetslöshet. Vem tjänar?
  Om du Henrik Persson menar att invandringens storlek INTE påverkar vare sig arbetslösheten eller bostadsbristen, då lever du i en annan, säkerligen bättre, värld.

  SvaraRadera
 4. Under 1800-talet levde en ekonom vid namn Hobson. Enligt honom berodde den tidens lågkonjunktur inte enbart på för hög produktion och låg efterfrågan. Den berodde främst på att redan ekonomiskt starka höll igen med att investera. Vi skulle bygga upp nationalekonomin då.
  Under de sista decennierna har politiska och ekonomiska makthavare istället hållt på med att bygga upp global ekonomi. Därmed har investeringarna hållits tillbaka, inte minst byggandet men vi har också sett hur det som vi idag kallar välfärd håller på att brytas ner mer och mer.
  Folket skall visst istället få lov att konsumera mycket denna gång. Den möjligheten hade inte 1800-talets underordnade då många levde i yttersta misär. Många var så nödställdsgjorda att de i sin nöd tvingades till asociala handlingar.
  Något mer balanserat än så har vi det idag.
  Jag kan bara instämma med tidigare inlägg som påpekar att vi måste utgå ifrån den ekonomiska verklighet som vi lever i.
  Ödestro kan vara gott att ha men hjälper oss inte mycket i ekonomiska och sociala sammanhang.

  SvaraRadera
 5. Stefan, bevisbördan ligger på den som påstår något. I SVT-texten om bostadsbrist som är medlänkad som enda källa i din krönika, där en mängd syrier trängs i en lägenhet, är ju slutsatsen att det byggs för lite billiga bostäder som folk har råd att hyra/köpa, inte att vi inte borde ta emot syrier. Om du nu anser att invandringen - och nej, den är inte oreglerad - har effekt på arbetslösheten och bostadasbristen så får du väl visa det på något sätt. Det gör du ju inte i den här texten.
  /Henrik Persson

  SvaraRadera
 6. Arbetslösheten är utbud minus efterfrågan på jobb. Om utbudet ökar (arbetskraften växer) men efterfrågan ligger still i en stagnerande ekonomi så växer arbetslösheten. Det är elementärt. Det finns ju redan ca 359 700 före i kön till de jobb som inte finns. Arbetskraftsinvandringen är numera helt fri och vissa flyktingkategorier (Syrien) har fått generellt grönt ljus,så det har skett en tydlig rörelse mot fri invandring, om vi säger så.

  SvaraRadera
 7. Det ser i verkligheten inte ut exakt så som du skriver, Stefan. Det blir t ex en alltför förenklad förklaring till arbetslösheten, att måla upp en bild av en kö med 400 000 personer som fylls på, trots att inga jobb finns.
  Invandrare kommer det förvisso, men de tar jobb som många svenskar inte vill ta, trots att de är arbetslösa. Ofta handlar det om korttidsanställningar på sex månader eller mindre, städjobb med mera. Mer fakta om den saken finns här:
  http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/arbetskraftsinvandring/
  De människor som finns bakom de här diagrammen blir lurade och utnyttjade i alla led. Se på de thailändska bärplockarna!
  Vår slutsats kan i det fallet - och liknande fall - inte vara att lösningen är att dessa förtryckta thailändare och/eller andra som kommit, slängs ut/hindras från att komma igen till Sverige.
  Istället handlar det om att i solidaritet med de invandrade arbetarna ställa krav på de aktuella, exploaterande, giriga arbetsgivarna och se till att lagar och regler följs, vilket innebär att migrantarbetarna får skäligt betalt, med mera. Kort sagt: Att utnyttjarna hindras att utnyttja.
  Åsa Petersen på Arena skriver apropå det här:
  "De nya reglerna för arbetskraftsinvandring, som infördes 2008, har tyvärr ofta missbrukats av giriga arbetsgivare. TCO, som i grunden är positivt till reformen, har till exempel konstaterat att många migrerade arbetstagare befinner sig i en utsatt position och arbetar för låga löner i en dålig arbetsmiljö.
  Då är självklart lösningen att stärka arbetstagarnas rättigheter och att skärpa kontrollen av arbetsgivarna."
  (Se: http://www.dagensarena.se/opinion/arbetskraftsinvandring-ja-tack/ )
  En marxist kan ju inte bara hålla sig till vad Marx skrev om kampen för arbetarklassens intressen i respektive land. Hon/han bör ju ständigt, och samtidigt, även ha aktuell den gamla fina devisen:
  "Proletärer i alla länder, förena er!"
  Henrik Persson

  SvaraRadera
 8. Jag vill berömma dig Henrik för att du står ut med en lågprispansjis som halkar runt i verkligheten. Ibland blir man lätt klaustrofobisk - räknade till två svenska röster idag på morgonpromenaden - av ett femtiotal. Sen ser man upp i en jättestor traktor som plogar snö och får syn på en livs levande sikh bakom ratten - då kan man inte låt bli att tycka verkligheten är kul - också!
  Men det du säger är naturligtvis alldeles riktigt. Många invandrare är beredda att ta jobb som är så usla och underbetalda att infödda inte tar dem. Det finns idag städfirmor som lägger in offerter på 1 krona bara för att slå sig in. Hur länge håller de "svenska" städfirmorna stånd? Ökad konkurrens om jobben sätter press nedåt på lönerna - och det är väl det som är poängen ur arbetsköparnas synpunkt.
  När folk är så stressade att den inhemska befolkningen inte längre reproducerar sig väljer makthavarna massinvandring som "lösning". I Japan tillåter man inte det och därför har den demografiska krisen kommit till ytan. Låt oss undersöka även detta, orsakerna till den negativa demografin.
  Jag håller självklart med dig om att de som väl har kommit hit ska behandlas solidariskt. (Jag har ett antal gånger markerat mot SD och numera även FP/KD linjen att "förbilliga" invandringen) Det är ju inte invandrarnas fel att de tvingats lämna sitt hemland för att försöka skaffa sig en försörjning. Men det hindrar inte att vi undersöker drivkrafterna bakom massinvandringen - 60 milj till 2060 är visst EU:s mål. Hur styrs Europa? Vem fattar de verkligt stora besluten och hur expedieras de? Jag inser att invandring inte bara styrs av en EU-beställning ("pull"). Det finns också något människor flyttar från ("push"). Kort sagt med bra grävande bör frågan belysas ur olika synpunkter, långt från pajkastningens barrikader. Med målsättningen att stoppa offensiven mot det arbetande folkets välfärd och stärka den svenska nationen mot Nato-imperialismens attacker.

  SvaraRadera
 9. Tack Stefan, för klargöranden om solidarisk behandling med mera. Många läser din blogg, för du skriver här skarpa och intressanta texter. Det genererar debatt som är bra i sig. Vi kan självklart inte vara, och är heller inte, ense om allt. Men det kanske inte är det viktigaste. Allt måste kunna belysas och, som Marx själv sa, vi bör tvivla - på allt.

  SvaraRadera
 10. Instämmer i dina uttryck Henrik Persson "att utnyttjarna hindras att utnyttja" och "att proletärer i alla länder" vi förenar oss.

  Problemet, som jag ser det, är att utnyttjarna ges ekonomisk tillit och förtroende, för att de anses, av makthavarna, sätta igång de ekonomiska hjulen.
  Vi proletärer skall användas för överordnades syften eller mål åt ekonomi, samhälle, nation eller global ekonomi.

  Tror att det är en gammal hegeliansk filosofi som ligger i botten. Den starkaste skall vinna är Ödets vilja. Den viljan verkar utövas i EU.

  Visst behövs både bättre kontroll av överordnade och stärkta rättigheter för underordnade om vi vill leva i ett socialt samhälle.
  Men det är inte heller helt fel att känna till exempelvis bärplockarnas ekonomiska situation i sitt eget land.

  Till att börja med kom de oftast till släktingar under sommaren, levde gratis, och plockade bär. De kunde tjäna uppemot 40.000-50.000 skattefritt och mer ändå.
  Summan blir relativt stor om man betänker att den svenska kronan var 5 ggr mer värd än den thailändska bathen. Det blev både husbyggen, motorcyklar, bilar och kapitalvaror att köpa för dem.

  Varför våra makthavare tvunget skulle göra om bärplockningen till något vinstdrivande åt företag har jag inte tagit reda på. En spekulation kan vara att lusten till kontroll och att dra in skatt var mycket stor.

  SvaraRadera
 11. Mänskan skall inte vara fri att tjäna, hon skall vara tvingad till det! Staten är kapitalägarnas högerarm som tar från de som arbetar och med sin vänsterarm ger överskottet till kapitalägaren. Socialism? Staten är arbetarens vänsterarm som tar från kapitalägarna och ger överskottet till arbetarna, vilket överskott?

  SvaraRadera
 12. Kjell Holmsten, tycker mig se din ironi då staten knappast tar från kapitalägarna och ger överskottet till arbetarna. I så fall skulle vi inte ha kunnat gå från nationalekonomi till global ekonomi, som vi har gjort idag.
  Hade staten fördelat vinsten till både samhälle och individer skulle vi ha haft ett genomarbetat ekonomiskt-kollektivt samhälle idag. Inte så stora löneskillnader, inte så stora skillnader på semester och sportlovsalternariv, vi skulle inte leva så segregerat som vi gör nu etc.

  Det vi har kallat för socialism har uteslutit den fattigaste gruppen. Den gruppen som idag lever på aktivitets- och försörjningsstöd. De måste stå till arbetsmarknadens förfogande och konkurrerar därmed med övriga arbetare. Lönerna kan hållas nere. De fattigaste är också tvingade att inget äga. Det får andra löntagare som står till arbetsmarknadens förfogande däremot göra.

  Att vissa grupper i samhället utesluts från ekonomiska möjligheter på det viset är osolidariskt och icke socialistiskt.
  Vänstern borde ha tagit fram det problemet för länge sedan och det är inte försent att ta upp det social-ekonomiska problemet idag.
  Då kan vänster bli med oss!

  SvaraRadera
 13. Carmencita, vi har ingen socialism eller socialistisk regering i Sverige idag, och har aldrig haft!
  Vi har heller ingen regering eller någon elit som vurmar för staten eller folket, de har endast en sak och det är underställt den imperialism som styr över mer än 85% av jordens befolkning nämligen dollarimperialism. Vår centralbank, riksbanken kan inte eller snarare vill inte förklara hur bankerna med Riksbankens godkännande lurar oss alla att vi har kronor eller pengar på våra bankkonton! Är det sant eller? Jo så är det, alla bankers konton innehåller bara skulder till kontoinnehavarna och hör här Stefan Ingves vet detta, fast han är tyst och vill inte svara på några frågor om detta, mer om detta här: https://parasitstopp.wordpress.com/2015/02/10/sveriges-riksbankschef-vill-inte-svara-pa-om-ett-kundkonto-pa-banken-kan-innehalla-kronor/

  Sådant det är tyst om inom vänstern och hos många liberaler är hur vi blir förslavade till låne- bankers pyramidspel och hur allt är knutet till FED:s clearingdatorer. Där det är tyst, ligger ofta sanningarna dolda. Det som ekonomer med sina termer inom nationalekonomin döljer för oss med sitt struntprat, gäller både vänster och höger om vi skall hålla oss till hög-vän skalan inom världspolitikern, sanningarna som de inte talar om för folket, de förslavade till banksystemets pyramidspel pratas det noll och intet om.

  När nu Carmencita vurmar för de fattigaste i samhället vilket självklart jag också gör glömmer du oss alla 99% som också är insnärjda i detta pyramidspel, som pågår år ut och år in. Vi är alla uppknutna till detta system, både underklass och överklass. Men det hela är så mycket enklare när man har stora ”affärsavtal” hos de fyra stora bankerna än om man har ett mindre ”affärsavtal” med banken. För allt är ju endast knapptryckningar för bankkamrerer när de gör ”affärer” med oss! Och banken har ju endast skulder till oss alla som de knappar in på sina bankdatorer. Liberaler älskar detta pyramidspel och vänster följer med för de vågar inte, vill inte, kan inte förklara hur sanningarna döljs för oss. Läs om det här: https://parasitstopp.wordpress.com/2015/02/10/liberalernas-frihet-for-kapital-ar-grunden-for-valutaimperialism/

  Nåväl, för att knyta ihop detta, hur är vi som stat då uppknutna så hårt till dollarimperialism! Sanningen är ju att Sveriges ekonomi är så hårt uppknuten till dollarn att vi kan inte handla med andra länder, eller inte föra ett ekonomiskt samtal utan att dollarn kommer på tal, den handlar nämligen över 85% av alla stater med på detta jordklot, därför heter det dollarimperialism, och alla små imperialistiska stater eller organisationer som EU, NATO ja även BRICS i viss mån knutna till FED den privata centralbanken i USA.

  Pensionssystemet, Börsen med sitt ”metrologiska system?” ja, det är ingen som vet hur börsen egentligen fungerar och det är ju meningen det, för den styrs hårt av stora FED anknutna institutioner i USA. Vi har en ”bostadsbubbla” med uppblåsta marknadsvärden? Och andra finansiella fiktioner inom svensk ekonomi är helt beroende av dollar-injektioner. Sverige är redan ockuperat och har ingen egen suveränitet kvar. Men ockupationen har inte skett med militär. Som ekonomiprofessor Michael Hudson påpekar, sker dagens krigföring genom finansiella metoder där bankparasiterna i New York dikterar villkoren eftersom 85% av all världshandel sker i dollar via FED:s datorer. Sveriges politiker har sålt ut allt till finansmaffian i USA och Sverige är därför starkt uppknutet till allt vad USA hittar på, snacka om kolonialism och modern sådan! Så vad svenska folket i Sverige vill har inget att göra med USA:s vilja. Den härskande klassen i Sverige med Wallenberg i spetsen har redan sett till att rätt personer sitter i Sveriges riksdag och nickar instämmande när USA/NATO håller fingret på avtryckaren. Genom vårt dollarberoende har vi jämkat in oss med dollarimperialismen som lydstat annars väntar massvält eller materiell förstörelse i oanade mått, då vår självförsörjnings grad endast är under 50% har vi inte mycket att sätta emot som Ryssland och Kina kan.

  SvaraRadera
 14. Kjell, den värld du målar fram är skrämmande med sin brist på humanistiskt och vetenskapligt tänkande eftersom vår värld till syvende och sist också innehåller kännande och tänkande människor.

  Att vi som krigs- och maktmänniskor under historiens gång accepterat tron på tankens överordnande män som använt sig av underordnade människor innebär inte att den världen för alltid är konserverad så. Visst har det vuxit fram alltmer materialistiska och giriga människor som upplevt sig som smarta i förhållande till andra. Psykopatiska personlighetskaraktärer är inte särskilt ovanliga inom maktens sfärer idag.
  Det innebär inte att dom är dom enda av mänskliga karaktärer som finns.

  Förslavningen, som du kallar det ekonomiska spelet, har vi alldeles själva i vår girighet skapat fram.
  Det finns alldeles säkert rakryggade personer också. De som inte låter sig förslavas så lätt.

  Att 99% av befolkningen skulle tillhöra de giriga är nedslående att höra. Men att endast 1% skulle vara fattiga innebär ändå att de övriga 99% lätt kan överlåta lite mer ekonomisk frihet åt den lilla 1%. Inte endast tvinga dem att stå som objekt till arbetsmarknadens förfogande och därmed fortsätta att tvinga dem att konkurrera om lönerna så att de kan hållas nere för alla. Tänk om den fattiga 1% också fick lov att äga som de 99% får göra.
  De fattiga är nog fler än endast 1% skulle jag tro.

  Sedan är jag nog mer för det kvalitativa tänkandet. De 1% fattigas sociala och ekonomiska förtryck berör mig djupare än de 99% rikas girighet och lust att leva på och utnyttja sina fattiga medmänniskor.

  Jag tror i dagsläget inte på någon massvält, kompromiss är bara en liten väg att gå som ett exempel.

  Dessutom kommer folk i gemen säkert inte att vara ekonomiskt blinda i evighet.

  Din länk till parasitstopp har jag ännu inte hunnit ta del av men kommer att göra det då jag är intresserad av problemet.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.