Ryska posten

11 januari 2015

Utred Natolobbyn!

Den utredning av ett Natointräde som de borgerliga vill göra
kan lämpligen börja i den här serbiska byn, ödelagd av
Nato 1999.

Fyra riksdagspartier anser att osäkerhet i Östersjön, som snart liknar
ett innahav för västalliansen, ska botas med mera osäkerhet.

Ur alliansfrihetens aska ska vi stiga in i Nato:s eldlinje. Att "utreda"
ett Nato-inträde är naturligtvis bara en eufemism för att förbereda ett
Nato-inträde. De viktigaste konsekvenserna av ett Nato-inträde vet vi
- och alliansen - redan mycket väl.

1. Vi får räkna med att kärnvapen kan komma att placeras på svenskt
territorium. Det finns ingen möjlighet att utesluta detta inom
medlemskapets gränser.

Det innebär i sin tur att Sverige kan bli måltavla för kärnvapenangrepp.

2. Medlemskap i Nato innebär att Sverige blir frontstat mot Ryssland.
Alliansfrihetens främsta vinst har varit att Sverige som praktiskt taget
enda grannland till Ryssland har levat i fred med denna stormakt i 200
år.

3. Istället för den säkerhet som ett nationellt territorialförsvar ger
tvingas vi lita till en allians som vi aldrig kan säga på förhand hur
den kommer att agera och vilken prioritet - om ens någon - Sverige
skulle ges i ett krisläge.

4. Vi tvingas underkasta oss USA:s utrikes- och säkerhetspolitik. Nato:s
politik dikteras av USA som till 80 procent finansierar alliansen och
även innehar nyckelposterna.

Med tanke på de olagliga krig som USA startat de senaste årtiondena
(Afghanistan, Irak, i viss mån Libyen och Syrien) samt
konfrontationspolitiken i Ukraina drar vi på oss ett ansvar för
folkrättsvidriga handlingar och krigsförbrytelser.

5. Nato:s mål är att öka försvarsutgifterna i Europa till 2,5 % av BNP,
vilket för Sveriges del innebär kraftigt höjda försvarskostnader.
Möjligheterna att omstrukturera försvaret till ett om så önskas billigare -
men segare - folkförsvar, försvinner.

6. Opinionen i Sverige har i många år varit till övervägande delen mot
ett Nato-medlemskap. När nu andelen Nato-positiva ökat något i en
DN-beställd mätning ska man komma ihåg att det skett under en
osedvanligt manipulerad nyhetsrapportering.

Först har högsta försvarsledningen meddelat att Sveriges försvar bara
håller en vecka, därefter har felaktiga eller kraftigt överdrivna påståenden
om ryska gränskränkningar används för att skapa bilden av ett akut
invasionshot.

I själva verket är det största hotet mot Sveriges nationella oberoende
just nu de medvetna försöken från Nato-lobbyn att förvandla Sverige till
en frontstat mot Ryssland i det tredje världskrig man förbereder (och
som en del menar redan börjat - i Ukraina, Syrien etc.).

Nato-lobbyns ohederliga strategi och spel under täcket med Nato-vänliga
delar av officerskåren och med krigspartiet i USA:s kongress och
Pentagon är något som verkligen borde utredas - nu!

Situationen börjar likna den som rådde inför 1941 när landsförrädiska politiker
i maskopi med höga militärer stämplade mot demokratin. Kraven på att alliansen
ska styra trots att den förlorade valet vittnar om oroväckande åsiktsförskjutningar.

Stefan Lindgren

2 kommentarer :

 1. Det här var anmärkningsvärt korkat.

  Alltså. Det enda verkliga hotet som finns mot Sverige idag är Ryssland under Putin och likasinnade.

  Efter andra världskriget var danskarnas och normännens reaktion att gå med i NATO. För att inte vara helt utlämnade.

  Polen och de baltiska länderna har resonerat så också. Jag tror det är dags för Sverige att resonera så också. Vi står rätt ensamma mot det ryska imperiet. Sovjet var en rysk konstruktion, Putin är en rysk konstruktion. Kommunistkina är en kinesisk konstruktion. De har nån sorts övergripande agendor.

  Ungefär.

  Lennart Frimodig

  SvaraRadera
 2. Varför inte läsa innantill, Lennart?
  Det står att USA-imperialismen är det STÖRSTA hotet, inte det ENDA.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.