Ryska posten

12 januari 2015

Vad vill Pegida?

Vad vill Pegida i Dresden? Denna gåtfulla massrörelse tycks äntligen ha
släppt ett program i 19 punkter:PEGIDA är FÖR mottagande av krigsflyktingar och eller flyktingar från politisk
eller religiös förföljelse. Detta är en mänsklig plikt

PEGIDA är föratt rätten och skyldigheten att integreras i
Förbundsrepubliken Tyskland ska skrivas in i grundlagen (fram till nu
finns det bara en asylrätt inskriven)!

PEGIDA är FÖR en decentraliserad utplacering av krigsflyktingar och
offer för förföljelse, i stället delvis förnedrande kollektivboende!

PEGIDA är för ett alleuropeiskt fördelningsnyckel för flyktingar och en
rättvis fördelning mellan alla EU-medlemsstater!

PEGIDA är för att öka stödet åt för asylsökande (idag går det 200 på
varje socialarbetare / handledare, dvs. nästan inget stöd för vissa
traumatiserade människor)

PEGIDA är för asylansökan enligt en metod, baserad på den holländska
eller schweiziska modellen.... för att möjliggöra snabb integration

PEGIDA är för ökade anslag till polisen och mot nedläggningar...


PEGIDA är för att befintliga lagar om asyl och utvisning ska tillämpas!

PEGIDA är för en nolltolerans mot brottsliga asylsökande och invandrare!

PEGIDA är för motstånd mot kvinnohatare och dem som uttrycker en våldsam
politisk ideologi men inte mot de muslimer som lever och integreras här!

PEGIDA är FÖR invandring i linje med Schweiz, Australien, Kanada eller Sydafrika!

PEGIDA är för sexuella självbestämmande!

PEGIDA är för att bevara och skydda vår kristet-judiskt dominerade
västliga kultur!

PEGIDA är för införandet av beslutande folkomröstningar i linje med
Schweiz!

PEGIDA är MOT vapenförsäljning till okonstitutionella, illegala organisationer såsom PKK

PEGIDA är MOT att tillåta parallellsamhällen / parallella
rättstillämpning i vår mitt, såsom shariadomstolar, shariapolis,
fredsdomare etc.

PEGIDA är MOT en galen "genderisering", som redan nästan tvångsmässigt,
politiskt korrekt vill göra vårt språk könsneutralt!

PEGIDA är MOT radikalism, såväl religiöst som politiskt motiverad!

PEGIDA är MOT dem som predikar hat, oavsett vilken i religion de hör
hemma!

SVZ.de 12/1

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.