26 mars 2022

Bensinransonering inte utesluten


Vad kommer EU:s och USA:s sanktionskrig mot Ryssland att kosta den enskilde medborgaren.  Det kommer kanske att ta ett halvår eller ett år innan de fulla verkningarna, i form av livsmedelsbrist och rusande energipriser klarnar.

Men trenden är tydlig. Oljepriserna har mer än fördubblats på ett år, då marknaden intecknat förväntade brister.

Att bojkotta rysk energi och gå över till amerikansk LNG eller någon annan leverantör kan ju se ut som ett enkelt sätt att bestraffa Ryssland för vad det inte har gjort väst.

Problemet är att det ju inte dyker upp några jungfrueliga energikällor som kan ersätta Ryssland.  Istället måste marknaden slåss om de volymer som finns kvar efter avstängning av Ryssland och det driver naturligtvis upp priserna.

120 dollar för oljan är säkert bara början. När det klarnar att Ryssland menar allvar med att bara sälja till "ovänskapliga" länder för rubel kan förvirringen i väst snabbt komma att ersättas av panik.

Kom ihåg energikrisen efter oktoberkriget 1973 mellan å ena sidan Egypten och Syrien och å andra sidan Israel. OPEC-länderna vägrade att exportera olja till stater som hjälpt Israel i oktoberkriget.

Sverige tvingades inför bensinransonering - och skulle det gå så långt är orsaken uppenbar: västs sinnesslöa traskande efter USA, som inte kan vänja sig av med att spela MASTER OF UNIVERSE.

Redan bristen på add blue, en tillsats till diesel som håller nere förbrukningen, och som ligger förprogrammerad i många yrkesfordon, kan få stora delar av lastbilsflottan att stanna.

Ryssland står för 50 % av Europas diesel och 50 % av gasen.

Rysslands vice premiärminister Alexander Novak sa den 23 mars att de europeiska gaspriserna kan komma att överstiga 4 000 dollar per 1 000 kubikmeter givet den nuvarande situationen på energimarknaderna.

Priserna på världsmarknaden har redan stigit 53 procent sedan den 8 december.
 
Novak pekade på otillräcklig fyllning av underjordisk gaslagring och avstängning av Nord Stream 2-rörledningen som orsaker till de höga priserna.

"Förbudet mot att driftsätta Nord Stream 2 är helt absurt och ett missförstånd av hur energimarknaden fungerar", sa Novak.

En ytterligare risk för energimarknaden är att råoljeledningen från Kazakstan till Europa för närvarande är avstängd. Novak sa att  västländer kan tvingas införa bensinransonering.

Men de ryska reaktionerna på USA/EU:s avstängningshot är påfallande lugna. Varför? 
 
1) Om väst inte köper rysk energi, finns det andra som gör det.

2) Om rysk energiproduktion måste dras ner är det ingen stor förlust för Ryssland. Då har dom sin energi kvar, medan kostnaderna för väst i för stigande priser i form av produktionsstopp och utslagning av hela företag är svåröverskådliga.

3) Väst kan torka sig i brasan med sina totalt över 10 000 sanktioner mot Ryssland!

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.