1 mars 2022

Tysk vänster mot vapenleveranser


Gemensamt uttalande av Sahra Wagenknecht, Sevim Dagdelen, Sören Pellmann, Andrej Hunko, Zaklin Nastic, Klaus Ernst, Christian Leye apropå den tyska regeringens deklaration 2022-02-27. Regeringen består av SPD/CDU/CSU, Bündnis 90/DIE GRÜNEN och FDP.

Rysslands militära storangrepp på Ukraina bryter mot internationell lag. Det är ett krig som vi otvetydigt fördömer. Inget försvar finns för att invadera ett annat land, det hjälper inte att hänvisa till sina egna säkerhetsintressen eller till Natos agerande. Vi kräver en omedelbar vapenvila och att de ryska trupperna dras tillbaka.

Regeringspartiernas anslutning till förbundskanslerns uttalande om det aktuella läget kommer inte att leda till ett slut på blodsutgjutelsen. Förbundsregeringen ger ett allmänt tillstånd för

Vapenleveranser från Tyskland till Ukraina, beordrar tyska trupper till den ryska gränsen och inför sanktioner som i första hand kommer att drabba Rysslands befolkning men också befolkningen i Europa.

Den tyska förbundsregeringens proposition är början på en förnyad massiv upprustning och ett stöd för Natos Europastrategi för avskräckning med kärnvapen. Propositionen förutsätter att sanktioner som träffar befolkningen är fredsfrämjande. De senaste årens erfarenheter visar att raka motsatsen är fallet.

Propositionen är ett okritiskt accepterande av framför allt USAs politik de senaste åren, en politik som har ett stort medansvar för den uppkomna situationen, ett ansvar som den amerikanske diplomaten och tidigare planeringschefen i USAs utrikesdepartement, George F. Kennan, redan förutspådde i en intervju för New York Times 5 februari 1997: "NATO:s expansion österut är det mest ödesdigra misstaget i amerikansk politik efter kalla kriget. Besluten kan förväntas tända nationalistiska, antivästliga och militaristiska tendenser i Ryssland; de kommer att ha en skadlig inverkan på den demokratiska utvecklingen i Ryssland, de kommer att återuppväcka det kalla krigets atmosfär i relationerna mellan öst och väst och tvinga den ryska utrikespolitiken i riktningar som vi inte kommer att gilla.”

Vi motsätter oss regeringens allmänna tillstånd för vapenleveranser och sanktioner, som de facto innebär att Tyskland går in i Ukraina-kriget med vapen och sanktioner som kommer att drabba landets befolkning.

Endast efterlevnad av folkrätten, på alla sidor, och återupptagandet av diplomatin kan leda till fred. Upprustning, vapenleveranser, truppförflyttningar och ekonomiska sanktioner är fel väg att gå. Om Natos ungefär arton gånger högre militärutgifter jämfört med Rysslands inte förhindrat Moskva att starta detta olagliga krig, kommer inte heller den ökning av Natos budget som förbundsregeringen nu vill ha att leda till fred. Att lägga två procent av BNP på militär och rustningar och ytterligare 100 miljarder euro i en särskild Bundeswehr-fond är helt oansvarigt.

Nu måste alla tillgängliga diplomatiska medel användas för att övertala ryska regeringen att följa internationella överenskommelser, regler och internationellt bindande fördrag som de själva har undertecknat och åtagit sig att följa, inklusive Förenta Nationernas stadga, slutakten från Helsingfors, Parisstadgan, Nato-Ryssland-avtalet och Budapest-promemorian. Detta förutsätter att inte heller väst i framtiden med krig bryter mot internationell rätt, inte fortsätter sina rustningar, håller sina ingångna internationella överenskommelser, följer regler och bindande fördrag enligt internationell rätt, särskilt FN-stadgan.

Källa: https://www.sahra-wagenknecht.de/de/article/3154.erkl%C3%A4rung-zur-abstimmung-%C3%BCber-den-ukraine-antrag-von-spd-cdu-csu-b%C3%BCndnis

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.