14 mars 2022

Krig är förbjudet


I Svenska Dagbladet 13 mars skriver företrädare för de nordiska advokatsamfunden att Putin bör ställas inför rätta i Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och/eller Internationella domstolen i Haag (ICJ) för anklagelsen angreppskrig.

Jag anar ett visst hyckleri i den ståndpunkten.

"Även aggressionsbrottet har blivit en del av folkrätten", skriver advokatrepresentanterna och syftar på att ICC 2008 fick behörighet att döma över aggressionsbrottet.

Skulle verkligen aggression vara ett "nytt" brott?

Menar verkligen advokatrepresentanterna att Nato:s anfall på Jugoslavien 1999, på Afghanistan 2001, på Irak 2003, på Libyen 2011 och på Syrien 2011 (alltjämt pågående) inte är åtalbara?

Är det inte snarare så att sistnämnda förbrytelser inte har beivrats för att det saknats vilja att beivra dem i det s k världssamfundet, varmed man gemenligen avser USA-Nato-EU, eftersom de alla var mer eller mindre delaktiga?

Låt mig påminna om att krig förbjöds redan 1928 i Kellogg-Briand-pakten, som undertecknades (alltjämt giltigt) av bl.a. Australien, Belgien, Kanada, Tjeckoslovakien, Frankrike, Tyskland, Indien, Irland, Italien Japan, Nya Zeeland, Polen, Sydafrika, Storbritannien och Förenta staterna .

FN-stadgan från 1945 förbjuder aggression liksom FN:s särskild konvention om aggressionsbrottet.

 Precis som Kellogg-Briand-pakten tropederades av Hitler har den senare folkrätten på området förvandlats till makulatur av USA/Nato genom en lång rad obestraffade aggressionshandlingar.

Man måste vara tämligen blind för att inte se parallellen i det yttre händelseförloppet mellan Nato:s Jugoslavienkrig och Rysslands krig i Ukraina.

Aktör 1 bestämmer sig för att avskilja området O från aktör 2. När aktör 2 inte går med frivilligt på detta inleder Aktör 1 angreppskrig och utropar område O till en självständig stat, som man sluter en försvarspakt med.

Så ser den nya folkrätt ut som USA/Nato skapat och den kan Ryssland åberopa om det någonsin skulle komma till ICC eller ICJ. I varje steg kan Ryssland stödja sig på den.

ICC har dessutom förklarat att Rysslands eventuella brott i Ukraina faller utanför domstolens jurisdiktion.

Vad gäller det land som begått de flesta aggressionsbrotten, USA, har det uttryckligen undandragit sig ICC:s jurisdiktion och saboterat dess utredningar. (https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_and_the_International_Criminal_Court)

ICJ är FN:s domstol, men även dess jurisdiktion har USA ställt sig utanför (https://sgp.fas.org/crs/row/LSB10206.pdf)

Likväl  tar sig USA gång på gång rätten att tala om att ansvar (av andra) måste utkrävas.

Kort sagt, innebär västvärldens blindhet för vissa brott och vissa gärningsmän att den saknar trovärdighet att döma Ryssland. Advokatrepresentanterna ser grandet i sin broders öga men inte bjälken i sitt eget...

Det gör också alla de som tigit om brott mot mänskligheten som kan utgöra folkmord förövade under 8 års beskjutning av 3-4 miljoner invånare instängda i Donbass liksom vattenblockaden mot Krims två och en halv miljoner invånare.

Stefan Lindgren

 Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.