13 mars 2022

Ukrainakriget som Kina ser det


Under rubriken "Uncle Sams smutsiga roll i Ukrainakrisen" analyserade Xin Ping 10 mars Ukrainakonflikten i kinesiska Global Times.

Författaren är kommentator för internationella frågor och skriver regelbundet för CGTN, Global Times, Xinhua News Agency, etc. Han kan nås på xinping604@gmail.com.
2014 skrev USA:s förre utrikesminister Henry Kissinger i Washington Post att Ukraina borde fungera som en bro mellan öst och väst, snarare än att bli "den ena sidans utpost mot den andra".

Den insikten ignorerades av det USA-ledda NATO, som drivit på för fem stora utvidgningar österut mot Ryssland, och därmed skapade en kris i Ukraina redo att explodera när som helst.

John Mearsheimer, som är upphovsman till teorin om offensiv realism i internationella studier, hävdade att västvärlden, särskilt USA, är huvudansvarig för katastrofen i Ukraina. Mearsheimer anser att om det inte hade funnits något beslut att flytta Nato österut för att inkludera Ukraina... skulle det inte bli något krig i Ukraina.

Rivaliteten mellan USA och Ryssland är den grundläggande faktorn bakom den värsta geopolitiska krisen under det nya århundradet. För USA är Natos expansion utformad för att säkerställa dess "absoluta säkerhet", men för Ryssland är det en fråga om liv eller död. Nato-expansion har alltid varit en öm punkt, med tanke på den ryska uppfattningen att detta är en kalla krigs-institution som fortsätter ansträngningarna att innesluta Ryssland, enligt Igor Zevelev, en rysk statsvetare vid Wilson Center.

Thomas L. Friedman, en amerikansk politisk kommentator och författare, skrev nyligen i New York Times att det amerikanska beslutet att expandera Nato på 1990-talet var ett "oövervägt beslut". Han erinrade om att Bill Perry, tidigare försvarsminister i Clinton-administrationen, 2016 påpekade att USA var ansvarigt för de första åren av Natoexpansion vilket gav den en "dålig riktning", som fick ryssarna att känna sig "mycket obekväma".

George Frost Kennan, den framstående amerikanska arkitekten bakom strategin för inneslutning av Sovjetunionen, uttryckte också sin frustration över Natos expansion 1998, och definierade det som "början på ett nytt kallt krig", och förutspådde att ryssarna "så småningom kommer att reagera ganska negativt" och att det "kommer att påverka deras politik”. Kennan kunde inte dölja sin besvikelse över detta "tragiska misstag" och sa att det rentav "skulle få grundarna av detta land att vända sig i sina gravar".

Tyvärr gick Kennans förutsägelse till sist i uppfyllelse.

Även om Ryssland otvetydigt föreslog USA och Nato att det inte skulle ske mer expansion och utplacering av aggressiva vapen i dess grannländer, slog USA dövörat till Rysslands allvarliga säkerhetsproblem.

Mearsheimer förklarade att den bästa strategin för Ukraina är att balansera mellan Ryssland och väst, särskilt att "bryta sina nära relationer med väst, i synnerhet med USA, och försöka tillmötesgå ryssarna".

Som den tidigare amerikanska kongressledamoten Tulsi Gabbard sa i en intervju, "Biden kan mycket enkelt förhindra ett krig med Ryssland genom att garantera att Ukraina inte kommer att bli medlem i Nato."

Men människor i det diplomatiska etablissemanget kommer aldrig att erkänna detta misstag, utan formulerar istället en strategi för att skylla på Ryssland och utnyttja det ukrainska folkets lidande. Under hela denna kris har Ukraina varit ett verktyg för USA för att hålla tillbaka Ryssland.

Men de ska aldrig förvänta sig att USA och Nato uppriktigt ska erbjuda någon seriös säkerhetsgaranti. Krisen erbjuder en återspegling av det kalla krigets mentalitet och nollsummespel som USA eftersträvar för sina egna smala geopolitiska vinster.

USA måste inse att den som leker med elden oundvikligen kommer att bränna sig.

Xin Ping

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.