25 oktober 2015

En beställning av Mao ZedongHistorien om den kinesiska forskaren Tu Youyous upptäckt av ett av världens effektivaste medel mot malaria är fantastisk. Den borde bli en roman.

Att en  av hjältarna i romanen skulle bli Mao Zedong gör inte historien sämre.1967 startade det kinesiska folkets befrielsearmé ett växtforskningsprogram under namnet Projekt 523 för att hitta  en lämplig behandling för malaria. P
rogrammet var en beställning av ordförande Mao Zedong och gick tillbaka på en begäran från nordvietnamesiska ledare att hjälpa deras malariaplågade armé.

Under loppet av denna forskning, upptäckte Tu Youyou, idag professor i traditionell medicin och Nobelpristagare,  år 1972 ämnet artemisinin i bladen på Artemisia annua (sommar
malört). Läkemedlet heter qinghaosu på kinesiska.

Det var ett av många kandidater som testades som möjlig behandling för malaria av kinesiska forskare, från en lista på nästan 5000 traditionella kinesiska mediciner.

Tu Youyou fick i föärsta vändan ingen effekt på malariainfekterade möss. Men när hon konsulterade den 2 000 år gamla Handbok för akuta behandlingar (340 f.Kr. av mästaren Ge Hong) upptäckte hon att det verksamma ämnet skulle extraheras i kallt vatten: "Sänk ned en handfull qinghao i två liter vatten, vrid ur saften och drick den."

Det visade sig vara en fullträff, ett mer verksamt medel än något av dagens läkemedel. Idag används det över hela världen och i Afrika odlar man tre meter hög genmanipulerad Artemisia för att få fram större mängder av medlet. Men som alltid finns en risk för att resistenta malariaparasiter tar över.

Jag minns den svåra malariaepidemi som uppstod till följd av Vietnams invasion av Kambodja i december 1978. Människor dog bokstavligen som flugor. Dr. Johan Brohult, senare riksdagsman för Ny demokrati, lyckades emellertid få amerikanarna att släppa till en ny medicin, Fancidar, som förvarades i Fort Knox i väntan på nästa amerikanska djungelkrig.

Jag följde Brohult och filmade honom när med stor fara för sitt liv gick in i krigsområdet och palperade mjältar på tusentals barn i Demokratiska Kampucheas ännu fria områden 1979. Det blev starten på ett framgångsrikt program, delvis finansierat av Vänskapsföreningen Sverige-Kampuchea.

Idag är Fansidar redan verkningslöst. Men att en ny generation malariamedicin skulle dölja sig i en 2 000 år gammal kinesisk skrift var en glädjande nyhet.

Man bör också ha klart för sig hur ordförande Mao kunde utfärda beställningen som Tu Youyou expedierade.

De kinesiska kommunisterna hade nämligen en ytterst respektfull inställning till den traditionella kinesiska medicinen. En vanlig landsbygdsklinik i Kina är än idag försedd med två dörrar. En för västerländsk "modern" medicin och en för traditionell. Partiets linje var att låta de båda existera och blomstra genom korsbefruktning.

Varpå Tu Youyous bedrift är ett bra exempel.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.