28 oktober 2015

Smittrisk
När jag arbetade på Dagens Nyheter en gång i tiden var det första jag
fick lära mig att tidningen inte skrev om självmord och mordbränder.


Det var väl känt att sådana händelser var smittsamma.
Idag tycks nästan den motsatta regeln gälla. DN:s bevakning av de
nedbrunna flyktingförläggningarna har varit på topp.

Vi vet att det i sin tur leder till nya bränder.

I helgen inträffade 10 skolbränder i Malmö, undanskymt i massmedia, men
där fanns väl inga tydliga politiska poäng att ta hem.

Brandjournalistiken motiveras med påståendet (TT-telegram DN 27/10) att
SD "uppviglar" till mordbränder.

Problemet med sådana påståenden är att de riskerar att bli
självuppfyllande profetior. I och kring SD - liksom bland det vanliga
mordbrännarklientelet - finns tillräckligt många som triggas av bränder
- och brandjournalisitik.

I USA, som är föregångslandet vad gäller nästan all brottslighet, har
man konstaterat en tydlig smitteffekt av medias bevakning av
skolskjutningar och andra massmord.

Dödsskjutningen i Charleston 17 juni i år, då 9 dödades, följdes av tre
mordbränder mot svarta kyrkor i södern.

I en undersökning av 232 massmord (176 med skjutvapen) i USA kunde man
påvisa en smittfaktor på 0,22. Dvs. fem massmord generade i snitt
ytterligare ett. Och smitteffekten var större ju större mediabevakningen.

Man kunde iaktta en smittotopp 13 dagar efter ett inledande massmord.

Det har i USA lett till försök med frivilliga överenskommelser om att
t.ex inte publicera mördarens namn och porträtt, för att försvåra för s.k. copycats.

I Sverige gör förstås media tvärtom.

En annan sak som tycks mig kontraproduktiv är att man lyfter fram och
överdriver gärningsmännens ideologiska motiv. Detta mode, begreppet
"hatbrott" som naturligtvis kommer från USA, gick in i den svenska rättvisan 1994
(brottsbalken kap 29, par 2, punkt 7).

Den här inriktningen på ideologiska motiv ger gärningsmännen bekräftelse
och har sannolikt också smittoeffekter.

Det enda raka vore naturligtvis att döma mördare för mord och i
tillämpliga fall för försvårande omständigheter. Men varför ge hans
vanföreställningar en VDN-stämpel?

Där lämnar mig den rådande logiken i sticket.

Men brinner gör det. I skolor och flyktingförläggningar. Bilbränder har redan blivit
vardagsmat.

Media försöker ivrigt släcka - med mer bensin.


Stefan Lindgren--
stefan lindgren <lindgren.text@bredband.net>-----
No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 2015.0.6125 / Virus Database: 4450/10889 - Release Date: 10/25/15

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.