7 oktober 2015

En tvåa igenKolla den här tavlan av sovjetkonstnären Fjodor Pavlov Resjetnikov från 1952. "En tvåa - igen" heter tavlan (två är näst lägsta betyg på en femgradig skala) . Mamman står handfallen inför sonens misslyckande. Syster pionjären ser strängt på honom. Bara hunden har förlåtit.

Ett exempel på vad som gjordes under Stalintiden, till stora delar okänt för en yngre publik.

Tavlan ingår i en stor utställning av rysk och sovjetisk konst - i Abu Dhabi!Utställningen skulle inte kunna visas i Europa, där två oligarker i exil - Chodorkovskij och Pugatjov - tillåts topprida hela kontinenten, med ansvariga ministrars välsignelse. Genom att komma med fantasifulla skadeståndsanspråk mot Ryssland - och få igenom dem vid europeisk domstol - har dessa herrar lykats blockera kulturbytet mellan Europa och Ryssland.Våra ministrar, Bah Kunke och Wallström ,har inte rört ett finger för att det utbytet ska kunna fortsätta. De har inte ens gjort det som Storbritanniens konservative premiärminister David Cameron gjort, nämligen besluta om ett extraordinärt skydd av rysk statsegendom som ska ställas ut i Storbritannien - som upphäver expropriationshotet.

Jag ger dessa båda ministrar I.G. eller ett streck (-), lägsta betyget på den ny-ny-nya betygsskalan.


Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.